Kevyenliikenteen väylän rakentaminen maantiellä 170 välillä Kulloo-Tyysterintie

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke käsittää maantien 170 pohjoispuolelle rakennettavan kevyen liikenteen väylän välille Kulloo - Tyysterintie. Kulloossa väylä jatkuu Palokunnantien (Mt 11750) vierellä Vanhan Kulloontien liittymään saakka.

Helsingintien risteäminen toteutetaan keskisaarekkeellisella suojatiellä ja liikennevalo-ohjattuna. Palokunnantien ja Vanhan Kulloontien liittymässä sijaitsevan entisen huoltoaseman tonttiliittymän kohdalla tehdään liittymäjärjestelyitä ajojärjestelyiden selkeyttämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kevyen liikenteen väylän risteäminen Palokunnantien kanssa toteutetaan korotetulla suojatiellä. Tyysterintien ja Ali-Vekkoskentien kohdalla suojateiden havaittavuutta parannetaan keskikorokkeilla. Ali-Vekkoskentien tasausta ja liittymäaluetta maantielle 170 parannetaan.

Päivitetty