Kaakkois-Suomen ELY-keskus sosiaalisessa mediassa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

@KASELYKESKUS (Twitter) 
Kaakkois.Suomen ELY-keskuksen Twitter-tili; tiedotteita, uutisia ja muuta ajankohtaista

Kaakkoissuomenelykeskus (Instagram)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Wikipedia)
Tietoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta

Maaseutu

Mahdollisuuksien maaseutu (Facebook)
Keskustelua Maaseuturahaston hankkeista ja Kaakkois-Suomen ajankohtaisista maaseutuasioista.

Vesistöt

@KASELYVES (Twitter)
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöt-yksikkö twiittaa ajankohtaisista asioista 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesiaiheinen some-kyselytunti 26.3.2015 (Facebook)

Ennakointi

Aavistus.fi (Wordpress)
Kaakkois-Suomen ennakointiverkostossa kerätään ja analysoidaan alueen toimintaympäristön muutoksia, ajassa näkyviä trendejä, näköpiiriin nousevia heikkoja signaaleja sekä tapahtumien taustalla vaikuttavia muutosvoimia. Tarkoitukseen voidaan hyödyntää esimerkiksi tilastoaineistoa ja muita julkaisuja.Sivustoa voivat hyödyntää kaikki ennakoinnista kiinnostuneet. Sivuston hallinnoijana toimii Etelä-Karjalan liitto. Sisällöntuotanto on hajautettu verkoston toimijoille.
Ekotehokkuus-osio on osa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen erikoistumistehtävää (metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymykset).

Aavistus.fi – Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto (Facebook)
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteinen ennakointiverkoston foorumi

Kestävä kehitys

Etelä-Karjalan Keke 2025 -verkosto (Facebook)

Kestävän Kehityksen Verkosto Kerkko (Facebook)

Kymenlaakson ympäristökasvatus - KYY (Facebook)

Liikenne

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustoimijat (Facebook)
Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän tiedotuskanavaksi perustettu oma liikenneturvallisuussivusto, jolle kerätään sekä valtakunnallisia että erityisesti Kymenlaaksoa ja Etelä-Karjalaa koskettavia liikenneturvallisuusuutisia ja -tiedotteita. Sivuilla tarjotaan myös käytännön vinkkejä turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen eri vuodenaikoina ja eri kulkutavoilla liikkuville.

Vt 15 Kotka-Kouvola (Facebook)

Maantien  3864 parantaminen välillä Yllikkälä-Vilkjärvi-Pulsa (Facebook) 

Päivitetty

oikopolut