Euroopan maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelmakaudella 2014-2020 on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta.

HUOM! Katso-tunnistautuminen poistuu vuodenvaihteessa ja Katso-valtuutus vaiheittain vuoden 2020 aikana. Muutos koskee Ruokaviraston Hyrrä- ja Nekka-asiointipalveluja sekä Elintarvikeilmoitusten lomakepalvelua.

TIETOA ALUEELTA

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen Kainuussa

Kainuun alueellisen maaseutusuunnitelman 2007–2013 strategiset päämäärät ja tavoitteet ovat:

  • Elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinotoiminta
  • Elämisen laadun ja hyvinvoinnin parantaminen
  • Monipuolinen kehittäjäverkosto ja toimiva maaseudun osaamisrakenne

Kainuun ELY-keskuksessa on jatkuva avoin haku rahoitukselle.

Paikallistason hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös Leader-toimintaryhmien kautta. Toimintaryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisten kehittämishankkeiden kautta. Toimintaryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle, joka tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen toimintaryhmä on puoltanut.

Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat ohjelman sisältöön ja hakemuksen laatimiseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:
Kehittämispäällikkö Juha Määttä, p. 029 502 3574


Päivitetty