Euroopan maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelmakaudella 2014-2020 on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta.

HUOM! Katso-tunnistautuminen poistuu vuodenvaihteessa ja Katso-valtuutus vaiheittain vuoden 2020 aikana. Muutos koskee Ruokaviraston Hyrrä- ja Nekka-asiointipalveluja sekä Elintarvikeilmoitusten lomakepalvelua.

TIETOA ALUEELTA

Maaseuturahasto- Etelä-Pohjanmaa

Ohjelmakausi 2014-2020

Etelä-Pohjanmaan  maaseudun kehittämisen tärkeimmiksi painopisteiksi on nostettu:

  • ruokaprovinssin kehittäminen
  • metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen
  • maaseutuyrittäjyyden edistäminen
  • alueellisen vetovoiman kasvattaminen.

Manner-Suomen maaseudun kehttämisohjelma 2014 – 2020

Vuoden 2012 aloitettiin uuden ohjelmakauden valmistelu laatimalla laaja-alaisen valmistelutyön pohjalta Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2014 – 2020. Strategiassa Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen tärkeimmiksi painopisteiksi nostettiin ruokaprovinssin kehittäminen, metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen, maaseutuyrittäjyyden edistäminen sekä alueellisen vetovoiman kasvattaminen. Strategia hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston kokouksessa 26.9.2012.

 

Vuoden 2013 aikana strategian rinnalle laadittiin Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020. Kehittämissuunnitelma on laadittu laajapohjaisena alueellisena valmistelutyönä. Maaseudun kehittämisstrategiassa määriteltyjen painopisteiden perusteella laadittiin valmisteluryhmät, joita vetivät valitut vastuutahot. Kaikkiaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelutyöhön on osallistunut yli 120 maaseudun asiantuntijaa maakunnan alueelta. Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston 2007 – 2013 kokouksessa 24.9.2013. Komission hyväksyttyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 on alueellista ohjelmaa vielä täydennetty. Täydennetty ohjelma on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston 2007 – 2013 kokouksessa 27.1.2015.

 

Uusi ohjelmakausi, uudet muodot

Uuden ohjelmakauden myötä tulee mahdolliseksi hanke- ja yritystukien haku sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Ohjelmakauden tukien haku avautuu arvion mukaan huhtikuussa 2015. Hanketukiin tulee uusia kustannusmalleja kuten prosenttimääräinen korvaus (ns. flat rate –menettely) ja kertakorvausmalli sekä yrityksen perustamistuki on uusi tukimuoto yritystoiminnan tukemisessa. Haun avautumisen aikataulusta ja tukimuodoista saat ajantasaista tietoa Maaseutuviraston sivuilta osoitteesta mavi.fi.

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit. Valintakriteerit on löydettävissä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta www.maaseutu.fi ja Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta 2014 – 2020.

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 (pdf 113kt)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 (pdf 863kt)

Tietoa maaseuturahastosta ja maaseudun kehittämisestä löytyy maaseuturahasto.fi


Päivitetty