Tehtävät ja toiminta -  Pohjois-Savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen,  liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tie ja liikenne- sekä maahanmuuttoaasioissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Savon lisäksi myös Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat.

ELY-keskuksen tehtävät on jaettu kolmeen vastuualueeseen, jotka ovat

  • elinkeinot, työllisyys ja osaaminen
  • liikenne ja infrastruktuuri
  • ympäristö ja luonnonvarat.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tehtävät

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
  • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
  • teiden kunnossapito
  • teiden suunnittelu ja rakentaminen
  • liikenteen lupa-asiat
  • joukkoliikenne
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
  • kulttuuriympäristön hoito
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
  • vesivarojen käyttö ja hoito
  • ympäristön tilan seuranta
  • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
  • osaaminen ja kulttuuri
  • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 
Tarkempaa tietoa tehtävistä löytyy sivun oikean laidan Oikopolut-otsikon alta.

 

Päivitetty