Projektit ja hankkeet - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamat hankkeet ovat tällä sivulla. Pirkanmaan tiehankkeet ja MAL-hankkeet löytyvät vasemmalla omien otsikoiden alla. ELY-keskuksen kautta rahoitetut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeet ovat nähtävissä Rakennerahastotietopalvelussa.

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa itse seuraavia ESR-hankkeita:

Kohti osatyökykyisten työllistymisen palvelumalleja

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

  1. Toiminta aloitetaan rakentamalla valtakunnallinen kehittämiskumppanuusverkosto TE-toimistojen, Kelan ja muiden kuntoutustoimijoiden kanssa. Ensimmäinen vaihe päättyi 31.7.2016.
  2. Pilotointivaiheessa TE-toimistojen työkykykoordinaattoreille vastuutetaan osatyökyisten työllistymisen palveluprosessin koordinointi alueellisesti. Toinen vaihe toteutetaan 1.8.2016–31.7.2019.

Hankkeen koordinaatiovastuu siirtyi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 1.9.2016 alkaen.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Päivi Pihlavuori ja projektikoordinaattori Jaana Niemi
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
     

PIIRU - Muutoksen ennakointia

Piiru-hanke auttaa pk-yrityksiä ja yritysten henkilöstöä sopeutumaan ja varautumaan muutoksiin jo piirun verran aikaisemmin ennen kuin yrityksissä ajaudutaan irtisanomis- tai lomautustilanteisiin. Hankkeessa luodaan uusia keinoja haasteellisissa tilanteissa olevien yritysten, yrittäjien ja yritysten henkilöstön tukemiseksi.

Yritysten tukeminen toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan julkisia yrityspalveluja tuottavien tahojen kanssa ja käytännössä yrityksille räätälöidään kehittämis- ja koulutuspaketteja. Tavoitteena on saada yritykset takaisin kasvu-uralle ja vahvistaa yritysten kykyä ennakoida ja sopeutua markkinoiden muutoksiin.

Lisäksi kehitetään irtisanomis- ja lomautumisvaiheeseen joutuneille yrityksille ja yritysten henkilöstölle entistä aikaisemmin toteutettava keinoja turvata henkilöstön uudelleentyöllistyminen.

Hankkeen tavoitteena on myös uusien kilpailukykyisten yritysverkostojen synnyttäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on saada aikaa yritysverkostoille uutta liiketoimintaa kehittämällä verkostoa, verkoston yrityksiä ja niiden henkilöstön osaamista. Hankkeen palveluissa pyritään tunnistamaan verkostoyritysten ydinkyvykkyydet, joiden avulla voidaan verkoston avulla luoda uutta liiketoimintaa.

Hankkeen painopisteenä teknologiateollisuuden yritykset, mutta verkostoituneena toimitaan myös muilla toimialoilla. Hanke tuottaa myös toimialalle ja yritykselle kohdennettua ennakointitietoa yritysten ja niiden henkilöstön sekä yhteistyöverkoston käyttöön. Ennakointitiedolla tuetaan yritysten uudistumista sekä tuetaan tarvittaessa yritysten henkilöstön nopeaa uudelleen sijoittumista.

Lisätietoja:

projektikoordinaattori Mia Häkkinen ja projektikoordinaattori Harri Katajisto
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muut Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkeet

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Yritykset ja yhteisöt voivat nyt hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoitusta uusien tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen.

Lue lisää: www.ymparisto.fi/pimakokeiluhanke

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

0295 020 600 asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16, neuvonta ja palautteet (pvm/mpm)
0295 020 601 kundservice mån–fre kl. 9–16 (lna/mta)
0295 020 603 neuvonta yksityisteiden valtionavustuksista ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk).

Oikopolut