› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

KAI Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot – Kainuu Kainuun ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluja. Alasivuilla on tarkemmin tietoa ja hyödyllisiä...

UUD Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet -Uusimaa Kotoutumisentukena (AMIF-hanke) Järjestöistä voimaa kotoutumiseen (AMIF-hanke, päättynyt 31.1.2019) Perhevapaalta työllistyminen ...

POK Vesitilanne

Vesitilanne - Pohjois-Karjala Hydrologiset havaintopaikat (jpg) Vesitilannetiedotteet 2019 Kesäkuu Toukokuu Huhtikuu Maaliskuu Helmikuu ...

Mt 837 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Oulujoki – Saapponin liittymä, Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)

Mt 837 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Oulujoki – Saapponin liittymä, Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut kevyen...

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon OX2 Wind Finland Oy:n Rajamäenkylän tuulivoima- ja voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon OX2 Wind Finland Oy:n Rajamäenkylän tuulivoima- ja voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa) OX2 Wind Finland Oy on...

Perhevapaalta työllistyminen

Perhevapaalta työllistyminen Perhevapaalta työllistyminen –hanke on viime hallituskauden sopima STM:n ja TEM:in yhteistyössä toteutettavassa poikkihallinnollisesta kokeilu-hankkeesta, jolla...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Rahoitus ja avustukset Ajankohtaista Porotalouden eläinkohtaisen tuen haku käynnissä (2.9.2019 saakka) Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (19.6. -...

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella on vuonna 2020 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet: Ensi vuoden...

KES Tiehankkeet - käynnissa olevat tienrakennushankkeet

Käynnissä olevat tienrakennushankkeet   Keski-Suomen ELY-keskuksella on tällä hetkellä käynnissä seuraavat Keski-Suomen alueella toteutettavat tienrakennushankkeet (KU =...

Vuoden 2019 maanteiden päällystysohjelmaan lisäkohteita (Keski-Suomi)

Vuoden 2019 maanteiden päällystysohjelmaan lisäkohteita (Keski-Suomi) Keski-Suomen ELY-keskuksen päällystysohjelmaan on kilpailutettu kolme uutta kohdetta. Lisäkohteiden myötä maanteiden...

Päällystystyöt Keski-Suomi

Päällystystyöt Keski-Suomi Maakunnassa päällystetään vuonna 2019 noin 65 km tietä. Keski-Suomen päällystyskohteet kesällä 2019: Kt 69 Hirvaskangas - Sirkkaharju Mt 630...

Sinilevää on havaittu vain vähän Lapin järvissä (Lappi)

Sinilevää on havaittu vain vähän Lapin järvissä (Lappi) Vähäisiä sinileväkukintoja on tullut tietoon vain Etelä-Lapista. Tilanne on viileälle kesälle tyypillinen. Pintavesien keskilämpötila on...

LAP kuulutukset

    Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin:   Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet...

POK EU rahoitus

EU-rahoitus - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella toteutetaan ESR- ja EAKR-ohjelmia sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen hankinnat

Joukkoliikenteen hankinnat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)  ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös...

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi) Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon yhteensä 20 kohteelle. Vuoden 2019...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen  Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on...

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka jatkuu (Keski-Suomi)

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka jatkuu (Keski-Suomi) Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pinnan peittokerrosten rakentaminen jatkuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT