› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Palkkaturva - linkit Muualla verkossa

LAINSÄÄDÄNTÖ Palkkaturvalaki 27.11.1998/866 (finlex.fi) Valtionneuvoston asetus palkkaturvasta 22.12.2009/1276 (finlex.fi) Merimiesten palkkaturvalaki 15.12.2000/1108 (finlex.fi) ...

Palkkaturva - linkit Oikopolut

LOMAKKEET Palkkaturvahakemus (A), haetaan työsuhteesta johtuvia maksamattomia saatavia (pdf, 290 kt, lomake.fi) Palkkaturvahakemus (B), yhdistykset (pdf, 59 kt, lomake.fi) ...

KAI Elinikäinen ohjaus - linkit

Oikopolut Yhteyshenkilöt Kainuun ELY-keskuksessa Muualla verkossa Kainutlaatuinen elinikäisen ohjauksen strategia 2017–2020 (www.kainuunelo.fi) Kainuu-ohjelma

KAI Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kainuu Kainuulaisten ohjaustoimijoiden yhteisellä Kainuun elinikäisen ohjauksen strategialla (ELO-strategia) halutaan edistää ja tiivistää alueella tehtävän ohjauksen...

VAR Liikenneturvallisuus -linkit Oikopolut

Miten parannamme liikenneturvallisuutta - katso video Esite automaattivalvonnasta (pdf, 2,7 Mt) 76 t tukkirekan hätäjarrutus (MP4-video, 4,7 Mt) 60 t säiliörekan...

Nopeusrajoitukset talviaikaan tällä viikolla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Nopeusrajoitukset talviaikaan tällä viikolla (Varsinais-Suomi, Satakunta) Talven ja pimeänajan vuoksi lasketaan jälleen maanteiden nopeusrajoituksia. Näin halutaan vähentää...

ELY KES - VT 4 Rantaväylä, Aholahti-Lohikoski, TS

Valtatien 4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä, Jyväskylä, tiesuunnitelma Hankekuvaus Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu...

POH Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Tällä sivulla julkaistaan talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Sivulla on vain...

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu...

Ajankohtaista - uutiset

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. (23.10.2017) Ilmoittaudu mukaan Suomi.fi-käyttäjäyhteisöön (19.10.2017) Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

T alvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. (23.10.2017) Maanteillä siirrytään talvinopeuksiin pääosin torstain 26.10. aikana. Moottoriteiden suurin sallittu ajonopeus...

POP Tiehankkeet -linkit Oikopolut

Lentokentäntien kehittämisselvitys, esite (pdf, 2 Mt) Suunnittelujakson toimenpide-esityksiä ja vaihtoehtotarkasteluja (pdf, 629 kt) Lentokentäntie, tasoratkaisu (pdf, 3 Mt) ...

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10.

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. Maanteillä siirrytään talvinopeuksiin pääosin torstain 26.10. aikana. Yksittäisillä tieosuuksilla merkkejä saatetaan vaihtaa vielä...

POP Tiehankkeet Lentokentäntien maantie 815 nykypaikan kehittämisselvitystä laaditaan

Lentokentäntien (Mt 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu Lentokentäntien (mt 815)...

Teillä siirrytään talvirajoituksiin tämän viikon lopulla (Itä-Suomi)

Teillä siirrytään talvirajoituksiin tämän viikon lopulla (Itä-Suomi) Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat...

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään Pirkanmaalla 26.10.2017 alkaen (Pirkanmaa)

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään Pirkanmaalla 26.10.2017 alkaen (Pirkanmaa) Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä torstaista 26.10.2017 alkaen...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT