› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

KES Maaseudun yritysrahoitus, linkit

Oikopolut Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset   Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020

KES Maaseudun kehittäminen, linkit

OHJEITA SÄHKÖISEEN TUKIHAKUUN Ohjeita Hyrrän käyttöön (mavi.fi) Hyrrän ohjevideot (mavi.fi) Katso -tunniste (yritys.tunnistus.fi) HANKKEIDEN VALINTAPERUSTEET   ...

Muualla verkossa

Ilmasto Kuluttajista ilmastokansalaisiksi (Suomen ilmastopaneeli) Ilmastokasvatus osaamisen ja vastuullisen kansalaisuuden perustana (Suomen ilmastopaneeli, raportti 1/2015) KAISU...

Soteuttamo 2.0

Kolmannen kerran Etelä-Karjalassa järjestettävän Soteuttamon tarkoituksena on auttaa sote-alan toimijoita menestyvään toimintaan maakunnassa. Soteuttamo 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 6.11.2018

KAS Organisaatio - linkit Oikopolut

Yhteystiedot Organisaatiokaavio Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palveluhakemisto (pdf, 979 kt)

KAS Organisaatio

Organisaatio - Kaakkois-Suomi Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi Puhelinvaihde: 0295 029 000 Ylijohtaja Leena Gunnar Sihteeri Marjaliisa Clack Strategia ja...

POK Tehtävät ja toiminta - neuvottelukunta

  Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukunta ELY-keskuksen neuvottelukunta tukee keskuksen toimintaa ja käsittelee neuvoa-antavana elimenä ainakin ELY-keskuksen tulossuunnitelmia,...

PIR Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus - Pirkanmaa Pirkanmaalla liikenneympäristön turvallisuutta parannetaan pienillä toimenpiteillä. Niillä edistetään paikallisesti eri käyttäjäryhmien liikenneturvallisuutta...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

POS Tiehankkeet - Maanteiden 455 ja 15323 Järvikyläntien liittymän parantaminen, Joroinen

Maanteiden 455 ja 15323 liittymäjärjestelyt, Joroinen Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä Joroisten taajamasta luoteeseen päin. Suunnittelualueeseen kuuluvat maanteiden 455...

Yaran kipsin läjitysalueen laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten (Pohjois-Savo)

Yaran kipsin läjitysalueen laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten (Pohjois-Savo) Yara Suomi Oy on saanut valmiiksi...

Avustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin - ingressi

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin Ajankohtaista Vuonna 2019 myönnettävien avustusten hakuaika on 24.10. - 30.11.2018. Avustusta voidaan myöntää...

Avustukset rakennusperinnön hoitoon - ingressi

Avustukset rakennusperinnön hoitoon Ajankohtaista Vuonna 2019 myönnettävien avustusten hakuaika on 24.10. - 30.11.2018. Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain...

ESA Kuulutukset

Kuulutukset - Etelä-Savo Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue - linkit Muualla verkossa

Rakennusperintöavustukset (ymparisto.fi) Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat (ymparisto.fi) Vesienhoitoalueet (ymparisto.fi) Kiinteistön jätevesien käsittely (ymparisto.fi) ...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue - linkit Oikopolut

ELY-keskusten kirjaamojen yhteystiedot Yleinen asiointilomake Asioi verkossa - Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Rahoitus ja avustukset Ajankohtaista Puutarhatuotteiden varastointitukea vuodelle 2018 voi hakea 26.10. saakka   Elinkeinot Liikenne Ympäristö ...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä reippaassa kasvussa (15.10) ELY-keskusten pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä tukevien yritysten...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT