› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

UUDELY - tiehankkeet - siltatyöt - oikopolut

  Siltakorjaukset 2018 (pdf, 1 Mt) Teräsputkisiltojen korjaukset 2018 (pdf, 573 kt) Siltatyöt 2018, kartta (pdf, 1 Mt)

UUD Nuorisotakuun seuranta

  Nuorisotyöttömyyden seuranta - Uusimaa Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka...

POP Tiehankkeet - linkit Oikopolut

Investointikohteet 2018 (pdf, 3,8 Mt) Päällystyskohteet 2018 (pdf, 3,8 Mt) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017-2021 (doria.fi)

Äänekosken Huutomäen kiertosaarekkeiden toimivuutta tutkitaan (Keski-Suomi)

Äänekosken Huutomäen kiertosaarekkeiden toimivuutta tutkitaan (Keski-Suomi) Valtateiden 4 ja 13 liittymä Äänekosken Huutomäessä on parannettu eritasoliittymäksi. Eritasoliittymän ramppien...

POS Joukkoliikenne -Tilastot ja raportit

Tilastot ja raportit - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) Tilastot ...

ELY KES - VT 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla tiesuunnitelma, Laukaa, Oikopolut

Kartat: Suunnittelualue (pdf, 325 kt) Yleisötilaisuudessa 16.1.2018 esillä olleet vaihtoehdot: Valtateiden 9 ja 13 liittymä, vaihtoehdot 1 ja 2 (pdf, 1,8 Mt) Valtateiden 9 ja 13...

Maatilojen neuvontajärjestelmä on auttanut viljelijöitä tukiviidakossa (Kainuu)

Maatilojen neuvontajärjestelmä on auttanut viljelijöitä tukiviidakossa (Kainuu) Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 tarjoaa maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita. Viime vuoden...

ELY KES - VT 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla tiesuunnitelma, Laukaa

Valtatien 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla tiesuunnitelma, Laukaa Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 9. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen  Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen tiealueelle on...

Tuntematon rahoitus

Pk-yritysten julkinen yritysrahoitus ja henkilöstön kehittämispalvelut tutuksi Onko sinun yrityksesi kehityksessä mukana? Onko digiasiat kunnossa ja joko robotti hoitaa osan töistä? Pitäisikö...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 5.3.2018

Kalastuksenvalvonta - linkit Muualla verkossa

Kalatalouden Keskusliiton kalastuksenvalvontaan liittyvät sivut Kalastuslaki (379/2015 Finlex) Kalastusasetus (1360/2015 Finlex) Kalastuksenvalvojan...

Kalojen ja rapujen istuttaminen - linkit Muualla verkossa

Vieraslajistrategia (mmm.fi) Vieraslajit.fi Kalojen ja rapujen istutuslupahakemus (KalL 74 §, suomi.fi) Ohjeet kalojen ja rapujen siirtäjille ja...

VAR Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen maantiellä 185

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen maantiellä 185  Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen Pernon ja Ihalan eritasoliittymien...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT