› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä reippaassa kasvussa (15.10) ELY-keskusten pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä tukevien yritysten...

Ajankohtaista - uutiset

  Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä reippaassa kasvussa (15.10) Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettu aiempaa enemmän - Ympäristöministeriö...

LAP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Lappi Alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin...

LAP Tiehankkeet - maantie 956 kevyen liikenteen väylän rakentaminen Könkään kylän kohdalle

Maantie 956 kevyen liikenteen väylän rakentaminen Könkään kylän kohdalle, Kittilä - Lappi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen...

KAS Ennakointi - Linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Alueen tila ja näkymät Työllisyyskatsaukset Maakunnallisten ennakointiryhmien muistiot (pdf.) MUUALLA...

Nurmijärven joukkoliikennepalveluissa kehitysaskelia - Linja-autoliikenteeseen muutoksia 1.1.2019 alkaen (Uusimaa)

Nurmijärven joukkoliikennepalveluissa kehitysaskelia – Linja-autoliikenteeseen muutoksia 1.1.2019 alkaen Vuodenvaihteessa astuu voimaan 10-vuotinen joukkoliikennesopimus Korsisaari-yhtiöihin...

Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä Pohjois-Suomi -seminaari

Kävely ja pyöräily ovat nousseet viime vuosina vahvasti liikkumisen keskiöön Suomessa ja maailmalla. Hyviä esimerkkejä on haettu suunnitteluun Hollannista, mutta yhä vahvemmin ovat...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 13.11.2018

KAS Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä - Kaakkois-Suomi Sivulle on koottu talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskevaa seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaalia. Alueelliset kehitysnäkymät ...

Maaseuturahoituksen vaikutukset näkyvät maalla, vedessä ja ilmassa (Keski-Suomi)

Maaseuturahoituksen vaikutukset näkyvät maalla, vedessä ja ilmassa (Keski-Suomi) Kesän ja alkusyksyn rahoituskohteita Keski-Suomessa ovat kansallispuistot ja liikuntapaikat, Konnevesi-Laukaa...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Karjala Sivulla ilmoitetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kuulutuksista ja päätöksistä. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

POS uutiset

Yaran Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennusta koskeva YVA-selostus nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 27.11. asti. Aineistot verkossa osoitteessa ...

KAS Kulttuuri ja luova talous

Kulttuuri ja luova talous - Kaakkois-Suomi Ajankohtaista Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista. Linkki oikopolut-palstalla oikealla. Uutinen CreMA-infosta 23.8.2018:...

VAR Luonnonsuojelu - linkit Alueelliset linkit

Oikopolut Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä

VAR Luonnonsuojelu - linkit Alueelliset linkit

Keskitetyt luonnonsuojelun luvat   Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä

VAR linkit - Luonnonsuojelu

Poikkeusluvat Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä

VAR Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio....
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT