› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10.

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. Maanteillä siirrytään talvinopeuksiin pääosin torstain 26.10. aikana. Yksittäisillä tieosuuksilla merkkejä saatetaan vaihtaa vielä...

Palkkaturva - linkit Muualla verkossa

LAINSÄÄDÄNTÖ Palkkaturvalaki 27.11.1998/866 (finlex.fi) Valtionneuvoston asetus palkkaturvasta 22.12.2009/1276 (finlex.fi) Merimiesten palkkaturvalaki 15.12.2000/1108 (finlex.fi) ...

Palkkaturva - linkit Oikopolut

LOMAKKEET Palkkaturvahakemus (A), haetaan työsuhteesta johtuvia maksamattomia saatavia (pdf, 290 kt, lomake.fi) Palkkaturvahakemus (B), yhdistykset (pdf, 59 kt, lomake.fi) ...

KAI Elinikäinen ohjaus - linkit

Oikopolut Yhteyshenkilöt Kainuun ELY-keskuksessa Muualla verkossa Kainutlaatuinen elinikäisen ohjauksen strategia 2017–2020 (www.kainuunelo.fi) Kainuu-ohjelma

KAI Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Kainuu Kainuulaisten ohjaustoimijoiden yhteisellä Kainuun elinikäisen ohjauksen strategialla (ELO-strategia) halutaan edistää ja tiivistää alueella tehtävän ohjauksen...

VAR Liikenneturvallisuus -linkit Oikopolut

Miten parannamme liikenneturvallisuutta - katso video Esite automaattivalvonnasta (pdf, 2,7 Mt) 76 t tukkirekan hätäjarrutus (MP4-video, 4,7 Mt) 60 t säiliörekan...

Nopeusrajoitukset talviaikaan tällä viikolla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Nopeusrajoitukset talviaikaan tällä viikolla (Varsinais-Suomi, Satakunta) Talven ja pimeänajan vuoksi lasketaan jälleen maanteiden nopeusrajoituksia. Näin halutaan vähentää...

ELY KES - VT 4 Rantaväylä, Aholahti-Lohikoski, TS

Valtatien 4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä, Jyväskylä, tiesuunnitelma Hankekuvaus Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu...

POH Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Tällä sivulla julkaistaan talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Sivulla on vain...

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Lentokentäntien (maantie 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu...

Ajankohtaista - uutiset

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. (23.10.2017) Ilmoittaudu mukaan Suomi.fi-käyttäjäyhteisöön (19.10.2017) Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

T alvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. (23.10.2017) Maanteillä siirrytään talvinopeuksiin pääosin torstain 26.10. aikana. Moottoriteiden suurin sallittu ajonopeus...

POP Tiehankkeet -linkit Oikopolut

Lentokentäntien kehittämisselvitys, esite (pdf, 2 Mt) Suunnittelujakson toimenpide-esityksiä ja vaihtoehtotarkasteluja (pdf, 629 kt) Lentokentäntie, tasoratkaisu (pdf, 3 Mt) ...

POP Tiehankkeet Lentokentäntien maantie 815 nykypaikan kehittämisselvitystä laaditaan

Lentokentäntien (Mt 815) nykypaikan kehittämisselvitys on valmistunut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu Lentokentäntien (mt 815)...

Teillä siirrytään talvirajoituksiin tämän viikon lopulla (Itä-Suomi)

Teillä siirrytään talvirajoituksiin tämän viikon lopulla (Itä-Suomi) Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat...

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään Pirkanmaalla 26.10.2017 alkaen (Pirkanmaa)

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään Pirkanmaalla 26.10.2017 alkaen (Pirkanmaa) Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä torstaista 26.10.2017 alkaen...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT