› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Levätilanne

Levätilanne ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Kesällä 2017...

Ajankohtaista - uutiset

Sinileviä merialueilla runsaasti ja järvissä tavallista vähemmän (27.7.2017) Porotalouden eläinkohtainen tuki on haettavissa (26.7.2017) Työttömien työnhakijoiden määrä väheni...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Sinileviä merialueilla runsaasti ja järvissä tavallista vähemmän (27.7.2017) Sinilevää esiintyy runsaasti etenkin Suomen lounaisilla avomerialueilla. Järvissä sinilevää on esiintynyt...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Sinileviä merialueilla runsaasti ja järvissä tavallista vähemmän

Sinileviä merialueilla runsaasti ja järvissä tavallista vähemmän Sinilevää esiintyy runsaasti etenkin Suomen lounaisilla avomerialueilla. Järvissä sinilevää on esiintynyt vähemmän kuin...

ESA Ympäristön tilan seuranta Levätilanne

Levätilanne - Etelä-Savo Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kesä-syyskuussa alueensa järvien sinilevätilannetta 11 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa. ELY-keskus...

Sinilevistä ei haittaa Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo)

Sinilevistä ei haittaa Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo) Sateinen, kolea ja tuulinen sää ei ole suosinut sinileviä. Viikon 30 aikana Etelä-Savon sinileväseurantakohteilla ei ole havaittu...

Reittisuositus Neste-rallin katsojille Uuraisten kiertoliittymän osalta

REITTISUOSITUS UURAISTEN JA TIKKAKOSKEN SUUNNISTA Vt 4:lle ja Äänekosken suuntiin: Saarijärven / Uuraisten, Multian, Höytiän ja Tikkakosken suunnista Jokihaara - Vehniä tien kautta vt4:lle ja...

VAR Levätilanne

Levätilanne - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella) Kesän 2017 leväseuranta Varsinais-Suomen...

Sinilevien määrä Lounais-Suomen järvissä hieman nousussa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevien määrä Lounais-Suomen järvissä hieman nousussa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Lounais-Suomen järvien sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet kuluvalla viikolla. Varsinais-Suomen...

Lämmennyt sää lisää sinileväleväkukintojen riskiä (Pohjalaismaakunnat)

Lämmennyt sää lisää sinileväleväkukintojen riskiä (Pohjalaismaakunnat) Lämmenneistä säistä huolimatta leväkukintojen määrät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla eivät ole...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvan osuuden ympäristövaikutukset on arvioitu (Uusimaa)

Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvan osuuden ympäristövaikutukset on arvioitu (Uusimaa) Nord Stream 2 AG suunnittelee kahden merenalaisen maakaasuputken...

Sinilevähavainnot runsastuneet (Pirkanmaa)

Sinilevähavainnot runsastuneet (Pirkanmaa) Viikolla 30 havaittiin runsaasti sinilevää Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa. Vähän sinilevää havaittiin Pirkanmaalla seitsemällä...

LAP kuulutukset

Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella 2014-2020 ...

Lahden Vuoripojankadulla puhdistetaan vanhan teollisuusalueen maaperää (Päijät-Häme)

Lahden Vuoripojankadulla puhdistetaan vanhan teollisuusalueen maaperää (Päijät-Häme)             Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen...

Leväseuranta - Pohjois-Savo

Leväseuranta - Pohjois-Savo Ajankohtainen levätilanne (päivitetty 27.7.2017) Pohjois-Savossa kahdelta vakioseurantapaikalta sinilevähavaintoja Kuluvalla viikolla kahdella...

KAI sivistys

Sivistys - Kainuu Kainuun ELY-keskuksessa sivistys- ja kulttuuritehtävistä vastaa Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö. Lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta, ennakoinnista sekä...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee 5–6 kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä. Siinä taustoitetaan ELY-keskuksen ajankohtaisia asioita. Uutiskirje on suunnattu ennen muuta...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT