› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

LAP_Suunto-projekti_linkkeja_etusivu

Välityömarkkinat   testikutsu ja ohjelma

Nuorilla maatalousyrittäjillä on uskoa maatalouden tulevaisuuteen

Nuorilla maatalousyrittäjillä on uskoa maatalouden tulevaisuuteen Kolme maatilayrittäjää Lapista kertoo tarinansa investointiensa taustalla. Veljekset jatkavat sukutilaa kolmannessa...

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

KAI Ajankohtaista - Kuulutukset

Kuulutukset – Kainuun ELY-keskus Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia. Kuulutus...

Kuljetustuki - ingressi

Kuljetustuki Alueellinen kuljetustuki vuosina 2014 - 2017 Vuonna 2017 tapahtuneita kuljetuksia koskevaa kuljetustukea on haettava viimeistään 31.3.2018. Kuljetustukea haetaan sähköisesti...

DigiStep kysely

DigiStep-esiselvityshankkeen kartoitusvaiheessa selvitämme lappilaisten yritysten digitalisaation nykytilaa ja kehitystarpeita mm.  haastattelemalla yrityksien ja alueen elinkeinoelämän...

LAP_DigiStep

Lapin DigiStep esiselvityshanke hankkeen tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja tätä kautta työn tuottavuutta sekä yritysten kilpailukykyä Lapissa. Tämä edellyttää sitä, että yritykset...

Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Hyydepato aiheuttanut nopean vedennousun Huittisissa ja aiheuttaa tulvavaaraa (Varsinais-Suomi, Satakunta) Tämän päivän aikana vedenkorkeus on ollut jyrkässä nousussa Kokemäenjoen...

Reittiliikenteen lupa-asiat-lue lisää

Reittiliikenneluvan myöntää ELY-keskus, jonka toimivalta-alueella reitti on. Jos reitti ulottuu monen keskuksen alueelle, luvan myöntää se ELY-keskus, jonka alueella pisin osa reitistä ajetaan. ...

Kutsujoukkoliikennelupa-lue lisää

Kutsujoukkoliikenne on markkinaehtoista, etukäteen tehtyjen tilausten perusteella ajettavaa liikennettä. Kutsujoukkoliikenneluvan myöntää  ELY-keskus, jonka toimivalta-alueella liikenteen...

POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankeasioista myös Kainuun alueella) Suunnitteilla olevat tiehankkeet Maanteiden 18136, 18137 ja...

POP Tiehankkeet - Maantien 849 parantaminen - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistot Tiesuunnitelman yleisesite (pdf, 2,1 Mt) Tiesuunnitelman esittely (pdf, 16 kt) Tiesuunnitelmaselostus (pdf, 257 kt) Suunnitelmakartat (pdf, 40 Mt) ...

POP Tiehankkeet - Poikkimaantien parantaminen - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistoja: Suunnitelmakarttaluonnos Oritkari-Äimärautio (pdf, 6 Mt) Suunnitelmakarttaluonnos Äimärautio - Mäntylä (pdf, 102 Mt) Suunnitelmakarttaluonnos Lintula -...

Maantien 8693 (Liikasenvaarantie) parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo

Maantien 8693 (Liikasenvaarantie) parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen maantielle 8693...

POP Tiehankkeet - Maantien 8693 Liikasenvaarantie parantaminen - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistoja: Suunnitelmakartta 3T-1 (pdf, 8,0 Mt) Suunnitelmakartta 3T-2 (pdf, 10,6 Mt) Suunnitelmakartta 3T-3 (pdf, 8,9 Mt) Suunnitelmakartta 3T-4 (pdf, 6,8 Mt) ...

Maanteiden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa

Maanteiden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Pyhäjoen kunnan kanssa katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Pyhäjoen...

POP Tiehankkeet - Maantieden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa - linkit Oikopolut

Suunnitteluaineistoja: 1. tieympäristökartta (pdf, 536 kt) 2. tieympäristökartta - Pyhäjoen tori (pdf, 653 kt) 3. tieympäristökartta - Virastotie (pdf, 588 kt) 4....

Maantien 800 (Vaalantie) parantaminen Vaalan keskustassa

Maantien 800 (Vaalantie) parantaminen Vaalan keskustassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Vaalan kunta ovat käynnistäneet tien parantamishankkeen maantiellä 800...

POP Tiehankkeet - Maantien 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii

Maantien 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa maantielle 849 välille Kiiminki – Yli-Ii. Maantie on nykyisellään kapea...

Miten menestyä Kiinan markkinoilla?

Kiina on käynnistänyt pitkäkestoisia teollisuuden modernisaatio- ja yhteiskunnan kehittämisohjelmia. Tule kuuntelemaan toimintatavoista, joilla pääset tarjoamaan omaa osaamistasi Kiinan julkisen...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 8.2.2018
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT