› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Tiedotteet

Joukkoliikenteen tiedotteet - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella)

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja käyttöoikeussopimukset)

14.6.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 24.6. – 7.7.2019 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtoihin. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 8.7. – 31.8.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 31.8.2019 mennessä.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja käyttöoikeussopimukset)

25.1.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 4.2. – 17.2.2019 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtoihin. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 18.2. – 30.4.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 30.4.2019 mennessä.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (siirtymäajan liikennöintisopimukset)

25.1.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne siirtymäajan liikennöintisopimuksista matkustajalaskentatietoja 4.2. – 17.2.2019 väliseltä ajalta. Tietojen keräysoikeus perustuu siirtymäajan liikennöintisopimusten sopimusehtojen kohtaan 11, Muut sopimusehdot.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 18.2 – 30.4.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun voi syöttää tietoja välittömästi laskentakauden loputtua. Palvelussa on valmiina yrityskohtaiset tiedot siirtymäajan liikennöintisopimuksista ja niiden reiteistä ja vuoroista. Tiedot tulee syöttää vuorokohtaisesti. Kunkin vuoron kohdalla on syöttökentät ilmoitettaville tiedoille sekä mahdollisuus antaa lisätietoja.

Matkustajalaskentapalveluun ilmoitettavia suoritetietoja ovat

 • matkustustiedot (keskikuorma, maksimikuorma, nousijat)
 • tulotiedot (lipputulot) Huom! Rahtituloja ei ilmoiteta.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja käyttöoikeussopimukset)

18.9.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 17.9. – 30.9.2018 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtoihin. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 1.10. – 30.11.2018 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Entisenlaiset pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot tulee yrityksen toimittaa edelleen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (siirtymäajan liikennöintisopimukset)

18.9.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne siirtymäajan liikennöintisopimuksista matkustajalaskentatietoja 17.9. – 30.9.2018 väliseltä ajalta. Tietojen keräysoikeus perustuu siirtymäajan liikennöintisopimusten sopimusehtojen kohtaan 11, Muut sopimusehdot.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 1.10. – 30.11.2018 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yrityskohtainen käyttäjätunnus ja salasana toimitetaan liikenteenharjoittajille erillisillä kirjeillä. Kirjeiden mukana toimitetaan lisäohjeistusta. Ne liikenteenharjoittajat, joilla on ennestään ostosopimuksia ELY -keskusten kanssa, käyttävät heille jo aiemmin, ostoliikenteen tietojen keruun yhteydessä toimitettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Palveluun voi syöttää tietoja välittömästi laskentakauden loputtua. Palvelussa on valmiina yrityskohtaiset tiedot siirtymäajan liikennöintisopimuksista ja niiden reiteistä ja vuoroista. Tiedot tulee syöttää vuorokohtaisesti. Kunkin vuoron kohdalla on syöttökentät ilmoitettaville tiedoille sekä mahdollisuus antaa lisätietoja.

Matkustajalaskentapalveluun ilmoitettavia suoritetietoja ovat

 • matkustustiedot (keskikuorma, maksimikuorma, nousijat)
 • tulotiedot (lipputulot) Huom! Rahtituloja ei ilmoiteta.

 

Linja-autoliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana

8.9.2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut kirjeen bussiliikenteen liikennöinnistä juhlapyhien aikana. Alla olevassa kirjeessä ilmoitetut poikkeavat ajopäivät ovat voimassa toistaiseksi alkaen 4.9.2017.

Linja-autoliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana (pdf, 145 KB)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT