› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Salmen sillan uusiminen Hyrynsalmella käynnistyy (Kainuu)

Salmen sillan uusiminen Hyrynsalmella käynnistyy (Kainuu)

Lapin ELY-keskus aloittaa Hyrynsalmen kuntataajaman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Salmen sillan uusimisen. Silta sijaitsee valtatiellä 5 noin 200 metriä valtatien 5 ja maantien 891 risteyksestä Ämmänsaareen päin kohdassa, jossa valtatie ylittää Nuottijoen.

Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa, raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

Sillan korjausta varten sillan ylävirran puolelle rakennetaan kiertotie ja uoman yli väliaikainen silta. Kevyen liikenteen kulkuedellytyksiin viereisellä kevyen liikenteen väylällä siltatyöllä ei ole juurikaan vaikutuksia. Sillan alittavalle pienveneilylle järjestetään kulkuyhteys työmaan läpi.

Työmaa aloitetaan 13.5.2019 kiertotien rakentamista valmistelevilla töillä. Valmis kiertotie on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuun alkupuolella.

Uuden sillan rakentaminen alkaa heinäkuulla vanhan sillan purkutöillä. Sillan rakentaminen kestää eri työvaiheineen vuodet päivät, jolloin uusi silta otetaan käyttöön loppukesästä 2020. Sillan rakentamisessa on noin 3 kuukauden talvitauko. Koko hanke on valmis 15.10.2020.

Sillan rakentaminen tulee aiheuttamaan melua ja poikkeavia liikennejärjestelyitä. Tienkäyttäjiltä ja alueen asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pirkko Ylitalo, Lapin ELY-keskus, p. 0295 038 290, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Työpäällikkö Jouko Aaramaa, Skanska Infra Oy, p. 040 7765 120, etunimi.sukunimi@skanska.fi
 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT