› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Kilpailutettavien yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita kartoitetaan sähköisellä kyselyllä (Varsinais-Suomi)

Kilpailutettavien yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita kartoitetaan sähköisellä kyselyllä (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoittaa kesä-heinäkuussa yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä. Käyttäjien tarpeita kartoitetaan Korppoon, Nauvon pohjoisen, Paraisten, Porvoon ja Sipoon reiteiltä. Käyttäjien tarpeita selvitetään tulevia liikenteen hankintoja varten. Kysely on avoinna myös Nauvon eteläisen ja poikittaisen reitin palvelutasosta, vaikka kyseisiä liikennekohteita ei olla vielä kilpailuttamassa uudelleen. ELY-keskuksen tietojen mukaan käyttäjäkunnan tarpeet liikennepalvelua kohtaan ovat muuttuneet ajankohdasta, jolloin reitti on kilpailutettu. Kyselyllä saatujen tietojen pohjalta ELY-keskus arvioi, onko palvelutason muuttamiselle tarvetta. Palvelun käyttäjien osallistuminen liikennepalvelun suunnitteluun mahdollistaa sen, että liikenne vastaa todellisiin tarpeisiin ja hankittavasta liikennepalvelukokonaisuudesta tulee tarkoituksenmukainen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti viime syksynä kaksi yhteysalusliikenteen käyttäjille tarkoitettua suunnittelutilaisuutta osana Utön ja Velkuan reittien kilpailutukseen valmistautumista. Tilaisuuksista saatu palaute oli kannustavaa.

Seuraavaksi kilpailutettavien reittien osalta kokeillaan taustatietojen keräämistä sähköisesti. Taustatietoja hyödynnetään yleisölle suunnatuissa suunnittelutilaisuuksissa. Tilaisuudet pidetään reiteittäin elo-syyskuussa 2019 ja niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtia. Suunnittelutilaisuuksien tavoitteena on löytää yhteisymmärrys reitin palvelutasosta sekä keskeisistä alusvaatimuksista. Yhteisen työskentelyn pohjana on määrärahakehys, palvelutasokyselyn aineisto sekä markkinatilanne.

Kyselyt löytyvät osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/saaristoliikenne-kilpailuttaminen.

Kyselyihin voi vastata 31.7.2019 mennessä. Nauvon eteläisen ja poikittaisen reitin palvelutasokysely on avoinna 14.7. asti.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT