› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU

Maantien 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, KU, Laukaa

Hankekuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Laukaan Vuonteelle uuden teräsbetonirakenteisen vesistösillan korvaamaan vanhan, vuonna 1933 rakennetun terässillan. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan viereen (pohjoispuolelle). Sillan alikulkukorkeus tulee olemaan 5,5 metriä. Hankkeessa toteutetaan myös sillan uusimiseen liittyvät tie- ja liittymäjärjestelyt sekä uusi kevyen liikenteen väylä kesällä 2018 valmistuneelle ekokoululle. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Torronseläntie - ekokoulu on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteisrahoitteinen hanke. Uuden vesistösillan rakentaminen sisältyy Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2016 julkaisemaan siltojen peruskorjausvelkaohjelmaan.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Tarjouskilpailun jälkeen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Hankkeen kokonaishinta on 4 995 000 euroa (alv 0 %). Hankekokonaisuus on jaettu kahteen hankeosaan. Hankeosa 1 sisältää uuden sillan rakentamisen tie- ja liittymäjärjestelyineen. Hankeosaan 2 kuuluu kevyen liikenteen väylän rakentaminen Torronseläntien liittymästä ekokoululle.

Ajankohtaista

Urakkaan kuuluvat työt on aloitettu maaliskuussa 2018.

Uusi silta otetaan liikenteelle 29.5.2019, jonka jälkeen vanha silta puretaan ja siltaympäristö viimeistellään kesä-heinäkuun aikana. Hankeosaan 2 sisältyvät työt ovat valmistuneet sovitusti ennen koulujen alkua elokuussa 2018.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antavat:

 • Keski-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Janne Jaatinen, janne.jaatinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 024 683
 • Laukaan kunta, suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, ari.heikkinen(at)laukaa.fi, puh. 040 845 9173
 • Kreate Oy, työpäällikkö Antti Kakko, antti.kakko(at)kreate.fi, puh. 0400 579 820

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT