› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Ajankohtaista kalakauppavalvonnasta 2019 (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)

Ajankohtaista kalakauppavalvonnasta 2019 (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)

Hyvä merialueen kalan ensikäden ostaja,

Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraa ja valvoo käynnissä olevalla kalastuskaudella myös kalakauppaa ostoilmoitusten perusteella ja tarkastuskäynnein.

Ilmoitusvelvollisuus koskee suoraan kalastajalta tai heidän yrityksiltään tehtävää ensimmäistä kalan ostoa merialueelta, ei sen jälkeen tapahtuvaa kalakauppaa. ELY-keskus tulee erityisesti valvomaan ja seuraamaan ostoilmoitusvelvoitteen noudattamista kiintiöityjä kalalajeja sekä myös taimenta ja ankeriasta koskevien kalaerien osalta.

Kalakaupan tarkastuskäynnein tapahtuvan valvonnan painopisteet ovat mm:

 • Lohien ensiostoilmoitusten tietojen oikeellisuus. Parantamisen varaa ostoilmoituksissa on erityisesti kalastuksessa tosiasiallisesti käytetyn aluksen rekisteri (FIN)-tunnuksen ja päällikön osalta.
 • Lohien merkitseminen kiintiömerkeillä. Kaikilla merialueelta peräisin olevilla lohilla tulee olla asianmukaiset merkit käsittelyyn saakka.
 • Kalojen alkuperä. Myyntiin tulevan kalan tulee olla peräisin kaupallisilta kalastajilta eikä vapaa-ajan kalastuksesta (vain kaupallinen kalastaja saa myydä merialueelta peräisin olevaa saalista).
 • Kalojen alamittasäännösten noudattaminen. Esimerkiksi vuonna 2019 kuhan alamitta muuttui siten, että Suomenlahdelta ja sisävesiltä pyydetyn kuhan alamitta on vähintään 42 cm. Muilta merialueilta 1. luokan kaupallisten kalastajien pyytämän kuhan alamitta on vähintään 40 cm.

Ensiostajia pyydetään kiinnittämään huomiota myös kalastusasetuksen 1 §:n muutoksiin, jotka koskevat rauhoitettuja kalalajeja ja -kantoja.  Esimerkiksi rasvaevällinen taimen on rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64 00'N eteläpuolella ja meressä.

Perämeren ensikäden ostajat HUOM!

Joesta pyydetyille lohille on tänä vuonna oma merkkinsä  (punainen), ks. oheinen kuva.  Jokilohien täytyy siis olla merkittyinä samoin kuin merestä pyydettyjen lohien, mutta jokilohista ei tehdä ensiostoilmoituksia.

Kertauksena ostoilmoitusten toimittamisesta

Yritysten, joiden kalastustuotteiden liikevaihto ylittää 200 000 euroa, on toimitettava ostoilmoituksensa sähköisessä muodossa kakeweb.mmm.fi -palvelua hyödyntäen 24 h kuluessa kalaerän ostosta. Muut toimijat toimittavat ilmoituksensa viimeistään 48 h kuluessa. ELY-keskus suosittelee kaikille yrityksille ilmoituksen toimittamista edellä mainittua sähköistä palvelua hyödyntäen.

Ensiostojen sähköisen ilmoitusjärjestelmän (https://kakeweb.mmm.fi)  kirjautumispalvelu muuttui 9.4.2019. Uuden ELU2-tunnistautumisen myötä ostoilmoituksen tekijän käyttäjätunnus järjestelmään on kalan ensiostaja-rekisteriin merkitty henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Kalastustuotteiden liikevaihdoltaan alle 200 000 euron yritykset voivat lähettää ilmoitukset postitse tai sähköpostiosoitteeseen: saalisilmoitukset@ely-keskus.fi, johon voi lähettää esimerkiksi kuvakaappauksen ostoilmoituksesta.

Sähköisestä ilmoittamisesta antaa lisätietoja ja neuvoja
Jari Hakala, 050 312 8678, jari.hakala@ely-keskus.fi 

Mikäli et enää osta kalaa suoraan kalastajilta tai heidän yrityksiltään eli et toimi kalan ensikäden ostajana, voit poistaa yrityksesi ensiostajarekisteristä vapaamuotoisella ilmoituksella sähköpostitse osoitteeseen: saalisilmoitukset@ely-keskus.fi  

Terveisin Varsinais-Suomen ELY-keskus, Rannikon kalatalouspalvelut

Lisätietoja antavat:

Helsinki: Petri Savola,
0295 021 460, petri.savola@ely-keskus.fi

Turku: Niklas Ulenius,
0295 023 026, niklas.ulenius@ely-keskus.fi

Vaasa: Jukka Lähde,
0295 028 591, jukka.lahde@ely-keskus.fi

Sähköinen ilmoittaminen: Jari Hakala,
0295 028 554, jari.hakala@ely-keskus.fi


Päivitetty