Projektit ja hankkeet - Keski-Suomi

Sivulle on koottu Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet.

                                  

Elinkeinot työvoima, osaaminen ja kulttuuri

 • Nosturi-kehittämishanke

  Hankkeen tavoitteena on auttaa erityisesti nuoria, korkeasti koulutettuja, maahanmuuttajia, ikääntyneitä ja pitkään työttömänä olleita valmennuksen, työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn sekä niiden vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamisen kautta pääsemään TE-palveluiden jatkumona takaisin työmarkkinoille. Hankkeen avulla kehitetään TE-palveluja hyödyntäen mm. monikanavaisuuden, tulosperusteisen hankinnan ja tilaaja-tuottajamallin uudet mahdollisuudet. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää TE-toimiston yritysrajapinnassa olevia työelämälähtöisiä palveluja.  Nosturi-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

  Rekisteriseloste
   
 • Nuottaamo-projekti

  Tehtävänä on hankkia työvoimapoliittisia palveluja (työvoimakoulutukset, valmennuspalvelut ja palkkatuki), Keski-Suomen TE-toimiston tarpeisiin jotka liittyvät Nosturi-hankkeen kehittämistyöhön. Nuottaamo-projekti saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.
   
 • KoordiKES-kehittämishanke

  KoordiKES-koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin (työvoimakoulutukset, valmennuspalvelut tai palkkatuki) käytettäviä ESR-varoja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella ja koordinoi alueen työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävien ESR-hankkeiden rinnakkaisprojekteja. KoordiKES-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020.

  Rekisteriseloste
   
 • Kohtaamo-hanke

  Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa kehitetään nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluja (Ohjaamot) ja verkko-ohjausta. Hanke on osa Nuorisotakuun toteutusta Suomessa. Kohtaamo-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankekaudella 2014-2020. Kohtaamo -hanke sivut

 

Liikenne ja infrastruktuuri

Tiehankkeet on esitelty omalla sivullaan Tiehankkeet (ks. sivun vasen reuna).

Ympäristö ja luonnonvarat

Vastuualueella ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja.

Päivitetty