Kalojen vaellukset

Etelä-Savon vesistöihin istutettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana T-ankkurimerkittyjä 2-vuotiaita järvilohia ja -taimenia. Merkityn kalan tunnistaa selässä olevasta merkkitikusta (kuva). Merkintätutkimuksella pyritään selvittämään istutettujen kalojen vaelluskäyttäytymistä, selviytymistä ja kalojen vesistökohtaista kasvua.

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke pyrkii selvittämään istutustutkimuksessa istutuspaikkojen ja istutusajankohdan vaikutusta istutuksien tuloksellisuuteen ja kalojen vaelluksiin. Vaelluskaloista on saatu palautuksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen merkintätoimiston kautta ja alustavia tuloksia on kerätty alla oleviin pdf- tiedostoihin. 

Nimensä veroisesti vaelluskalat (järvitaimen/järvilohi) eivät tunne osakaskunnan taikka kalastusalueen rajoja.

Merkityt kalat (pdf)

Erä 1 Erä 9 Erä 18
Erä 2 Erä 10 Erä 19
Erä 3 Erä 11 Erä 20
Erä 4 Erä 13 Erä 21
Erä 5 Erä 14 Erä 22
Erä 6 Erä 15 Erä 23
Erä 7 Erä 16 Erä 24
Erä 8 Erä 17 Erä 99
    Erä 222

Kalastajilta toivotaan tietoja saaliiksi saaduista merkityistä kaloista. Kalaa ei välttämättä tarvitse tappaa, vaan tiedot voi lukea merkkitikusta. Merkityn kalan tiedot palauttaneelle lähetetään palkkio (5 euroa) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta. Lisäksi merkin palauttaja osallistuu vuosittaiseen arvontaan merkkejä palauttaneiden kesken.

Hanke on mukana syksyisessä emokalanpyynnissä, jota harjoitetaan vuosittain Kermankoskella Vuoksen järvitaimenkannan säilyttämiseksi viljelyssä. Emokalapyynnin yhteydessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos laittaa lypsetyille kaloille seurantalähettimiä ja ne vapautetaan pyyntipaikalle. Seurantalähettimen ja salmikapeikkoihin laitettujen paikannusvastaanottimien avulla seurataan kalojen liikkeitä kudun jälkeen koko Heinävedenreitillä. Vastaanottimet rekisteröivät kalojen liikkeitä noin kolmen  vuoden ajan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkinut järvilohen kutuvaellusta Pielisjoelle vastaavalla radiotelemetriaseurannalla. Järvilohia on merkitty Saimaan eri järvialtailla, jotta saataisiin tietoa kalojen vaelluksesta lisääntymisalueille. Yksittäisen järvilohen kutuvaelluksesta on esimerkki alla olevassa pdf:ssä.

 

Päivitetty