Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät ja ohjaavat kuntien alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä ohjaavat ja valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Lappi 

Lapin ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja ohjata kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Lapissa siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän elinympäristön ja yhdyskuntien kestävän kehityksen edistäminen, rakentamisen laadun varmistaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin vahvistaminen maankäytön suunnittelussa.

Lapin ELY-keskus edistää eri tavoin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä ja hoitoa toimialueellaan. ELY-keskus myöntää myös avustuksia rakennusperinnön hoitoon vuosittain.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta ymparisto.fi-palvelussa


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa