Tiedotteet 2018

Vesienhoidon keskeiset kysymykset Lapissa - kuuleminen käynnissä (Lappi)

Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Koko maassa on käynnistymässä vesienhoitosuunnitelmien sekä niihin liittyvien toimenpideohjelmien tarkistaminen vesienhoitokautta 2022 - 2027 varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat sidosryhmineen laatineet suunnittelua koskevan työohjelman sekä ehdotuksen siitä, mihin käytännön vesienhoitotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lapissa keskeisiksi kysymyksiksi on alustavasti tunnistettu muun muassa kasvavan biotalouden haasteet vesiensuojelulle, maatalouden ja muun hajakuormituksen hallinta sekä vesielinympäristöjen parantaminen. Pohjoisimmassa Lapissa oma erityiskysymyksensä on vieraslajien ja kalatautien leviämisen ehkäiseminen. Lisäksi yhdeksi painopisteeksi on nostettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutus yleensä.

Työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018 - 9.7.2018. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla pääsivulta vesienhoidon kuulemissivulle. Siellä on mahdollista tarkastella myös karttasovellusta, johon on koottu laajalti tietoa vesien tilasta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä luonnon olosuhteista.

Samanaikaisesti vesienhoidon kuulemisen kanssa käynnistyy valtakunnallinen kuuleminen, joka liittyy Suomen merenhoitosuunnitelman tarkistamiseen. Myös tämän kuulemisen aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivujen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla merenhoidon kuulemissivulle. Merenhoidon kuuleminen päättyy jo 16.2.2018.


Päivitetty