Tiedotteet 2018

Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Pussinperä - Hourula, Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen Nivalaan Iisalmi - Ylivieska -rataosuudelle välille Pussinperä - Hourula.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Liikenneviraston ja Nivalan kaupungin kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy tasoristeyksien turvallisuuden parantamista sekä poistuvien tasoristeyksien liikenteen ohjaaminen yksityistiejärjestelyin jäljelle jääviin tasoristeyksiin.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesällä 2018. Ratasuunnitteluvaiheen aikana suunnitelmia esitellään yleisölle ja asianosaisille 13.9.2018 klo 18-19.30 Nivalan kaupungintalolla, Kalliontie 15,  Nivala. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Ratasuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään ratalain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä ratasuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Nivalan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa ratasuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Ratasuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2019. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana. Hankkeen vaiheittainen toteuttaminen on myös mahdollista.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Projektipäällikkö Jarno Viljakainen, Liikennevirasto, p. 050 5055 603
Tekninen johtaja Jouni Hautala, Nivalan kaupunki, p. 040 344 7301
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, p. 0400 876 465


Päivitetty