Tiedotteet 2018

Suotuisa talouskehitys tukee työttömyyden laskua Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 18 500 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) ja maakunnan työttömyysaste oli 9,9 %. Edellisen kerran työttömyysaste on Pohjois-Pohjanmaalla ollut alle 10 % vuoden 2012
toukokuussa (9,8 %). Työttömyyden alentuminen on jatkunut jo pidempään suotuisana – elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 4 200 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuusta työttömien määrä on vähentynyt lähes 3 900:lla. Työttömyys on laskenut tasaisesti eri puolilla maatamme. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden lasku on Pohjois-Pohjanmaalla maamme parhaimmistoa. Huolimatta hyvästä kehityksestä ovat erot maakunnan kuntien välillä edelleen suuret.   

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 3 100, mikä on reilu 600 (-17 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 5 500, mikä on 2 000 (-27 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 200 ja naisia 2 300.  Lomautettuna oli elokuun lopussa 500 henkilöä, mikä on 150 vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoinna olevien työpaikkojen määrä kasvanut vuoden takaisesta

Työvoiman kysyntä on lisääntynyt talouden kasvaessa. Elokuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 300 työpaikkaa, mikä on 300 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien työpaikkojen määrä kasvoi: elokuussa ilmoitettiin avoimeksi 3 600 uutta työpaikkaa, mikä on 250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia työpaikkoja oli elokuussa runsaasti mm. rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille, palvelu- ja myyntityöntekijöille, asiantuntijoille sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille. Myös puhdistusalan työntekijöille oli runsaasti työpaikkoja tarjolla.

Työnhakijoiden aktivointiaste edellisvuotta korkeampi

Elokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla 8 700 henkilöä, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 31,9 %, mikä on 4,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työllistymistä edistävissä palveluissa elokuun lopussa oli naisia 4 400 ja miehiä 4 300. Eniten oli koulutuksiin osallistujia (4 000 henkilöä). Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1 850 osallistujaa ja työllistettynä oli 1 950 henkilöä. 

Työttömien määrä vuoden takaista alempi kaikissa kunnissa

Elokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli koko maassa 9,2 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,9 %. Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste laski 2,3 prosenttiyksikköä vuosi takaisesta. Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,5, %) Limingassa (6,0 %) ja Pyhäjoella (6,3 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (12,1 %), Oulussa (11,6 %) ja Taivalkoskella (11,5 %). Työttömien määrä oli vähentynyt kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vuoden takaisesta tilanteesta.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy tiistaina 23.10.2018

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.


Päivitetty