Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kemihaaran soiden Natura-alueen suojelu etenee (Lapin ELY-keskus)

Pelkosenniemen kunnassa sijaitsevien Kemihaaran soiden Natura 2000 -alueiden suojelun toteutus on loppusuoralla. Lapin ELY-keskus on perustanut Kemihaaran soiden luonnonsuojelualueen Kemijoki Oy:n omistamalle alueelle, suuruudeltaan 7 737 hehtaaria. ELY-keskus ja yhtiö ovat sopineet alueen rauhoittamisesta.

Suojeltava alue jää Kemijoki Oy:n omistukseen, mutta alueelle tulee suojelutavoitteiden mukaisia käyttörajoituksia. Merkittävimmät rajoitukset koskevat vesitalouden muuttamista, metsänhakkuuta ja rakentamista. Metsästys ja alueen virkistyskäyttö on edelleen sallittua.

Suomi ehdotti vuonna 2004 Kemihaaran soita osaksi eurooppalaista luonnonsuojeluverkostoa. EU:n komissio hyväksyi suot verkostoon vuonna 2007, jolloin alkoi kuuden vuoden määräaika toteuttaa alueen suojelu vuoden 2013 loppuun mennessä. Suojelun toteutus tapahtuu rauhoittamalla yksityismaita sopimuksin ja hankkimalla alueita valtiolle kaupalla tai lunastamalla.  

Kemihaaran soiden länsiosaan sijoittuva Kilpiaapa toteutettiin EU:n rahoituksella Pelkosenniemi-Life –hankkeessa vuosina 2005-2010. Kemihaaran soiden pinta-ala on 14 060 hehtaaria.

Kemihaaran soita. Kuva Jouni Rauhala.

Kemihaaran soita. Kuva Jouni Rauhala.

Lisätiedot:

Johtaja Timo Jokelainen, puh. 0295 037 339, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Ari Neuvonen, puh. 0295 037 452, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty