Tiedotteet 2017

Kehitysnäkymät positiivisia, osaavasta työvoimasta jo paikoin pulaa (Pohjois-Savo)

Talouden ja työllisyyden nousujohteinen kehitys jatkuu edelleen Pohjois-Savossa.

Talouden ja työllisyyden nousujohteinen kehitys on jatkunut vuonna 2017 ja lähitulevaisuus näyttää tässä suhteessa valoisalta. Tällä hetkellä positiiviset näkymät kattavat käytännössä koko maakunnan. - Erityisesti vientiteollisuuden piristyminen ja rakentamisen positiivinen kehitys toimivat edelleen kasvun moottoreina. Hyviä näkymiä on myös matkailussa ja terveysalalla sekä liike-elämän palveluissa, yksikön päällikkö Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Koko maakunnassa tilanne on positiivinen. Yritysten kasvuhakuisuus on lisääntynyt erityisesti Ylä-Savossa sekä Kuopion seudulla ja alueet ovatkin nousseet Varkauden kanssa samalle tasolle korkeissa liikevaihto-odotuksissa.

Asuntorakentamisen kasvu jatkuu erityisesti kasvukeskuksissa ja julkiset rakennus- ja liikennehankkeet parantavat alan työllisyyttä. Toimitilarakentamisen näkymät sen sijaan ovat hieman laskeneet.

Teknologiateollisuuden ja rakentamisen osalta yritysten tuotantokapasiteetti on hyvin käytössä. Tuotannon kapasiteettien osalta tulevaisuuden investoinnit ja osaavan työvoiman saatavuus ovat merkittävässä roolissa.  

Osa yrityksistä ei tahdo saada tarvitsemaansa työvoimaa

Työttömyys on laskenut kaikilla seuduilla Pohjois-Savossa ja hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys ovat laskussa. Lähitulevaisuus näyttää siis tässä suhteessa valoisalta. On kuitenkin huomioitava, että Pohjois-Savossa työttömyys ei laske ihan samaa vauhtia kuin monilla muilla alueilla. Jotta muiden alueiden laskuvauhtiin päästäisiin, vaatisi se isomman alueellisen investoinnin, esim. suunnitteilla olevien Finnpulp-, Savilahti- tai Mölymäki -hankkeiden toteutumisen.

Talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useilla ammattialoilla. Teknologiateollisuuden hyvä vire on heijastunut työmarkkinoille jo merkittävänä työvoiman saatavuusongelmana. Työvoimakysymystä on yritetty alueellisesti ratkaista muun muassa rekrytointikoulutuksien avulla sekä hyödyntämällä laajemmin yksityistä työnvälityspalvelua.

- Pula osaavasta työvoimasta vaikuttaa jo teollisuusinvestointien toteutumiseen. Todellisuus on, että yhä useampi teknologiateollisuuden yritys ei tahdo saada tarvitsemaansa työvoimaa. Rekrytointikoulutukset käynnistyvät jo tällä hetkellä vajaina ja uusia koulutushankkeita on koko ajan vireillä, Jan Blomberg kertoo.

 

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2017 aikana. Katsaus tehdään puolivuosittain.

Katsaus julkistetaan 25.9. Alueelliset kehitysnäkymät 2017 -seminaarissa, Seinäjoella. Suora lähetys on seurattavissa klo 13.00–15.30 osoitteessa https://luovatehdas.fi/streamfhd_alueelliset-kehitysnakymat.html.

Raportti ja videotallenne julkistamistilaisuudesta löytyvät 25.9. jälkeen osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi.

Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6552

 


Päivitetty