Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kärkölässä puhdistetaan omakotitalon maaperä öljyvahingon jäljiltä (Hämeen ELY-keskus)      

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Kärkölän Järvelässä Honkatiellä sijaitsevan omakotikiinteistön öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Voimakkaasti öljyllä pilaantunutta maata on rakennuksen alla yhteensä noin sata tonnia. Alue puhdistetaan tänä keväänä. Omakotitalo puretaan kokonaan pois pilaantuneen maaperän päältä ennen maaperän puhdistamista.     

Kiinteistöllä sattui viime marraskuussa öljyvahinko säiliön täytön yhteydessä, koska säiliön täyttöputken liitos petti. 1300 litraa öljyä päätyi säiliöhuoneen lattialle. Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai pumpattua noin 750 litraa öljystä talteen, mutta loput noin 550 litraa öljyä valui maaperään talon alle.

Öljyllä pilaantunut maa poistetaan kaivamalla. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240
            
Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset – Häme


Päivitetty