linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella.

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti.

Koronavirusepidemian vaikutus ELY-keskusten palveluihin

Uutisia

Ravitsemisyritysten hyvitysten ja tukien hakemuskäsittely hyvässä vauhdissa (12.8.2020)

Toiminnan rajoittamisen hyvitystä voi hakea ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) 31.8.2020 asti ja uudelleentyöllistämisen tukea 31.10.2020 asti.

Korvaukset valkoposkihanhien keväällä aiheuttamista vahingoista maksetaan nopeutetusti (11.8.2020)

Valkoposkihanhet aiheuttivat kuluneena keväänä merkittävät vahingot maataloudelle erityisesti itäisessä Suomessa. Aiempaa mittavammat vahingot aiheutuivat hanhikannan kasvun lisäksi kevään sääoloista.

Porotuen haku on käynnissä (10.8.2020)

Porotukea maksetaan 28,50 euroa/eloporo ja tänä vuonna tukea on mahdollista hakea ensimmäistä kertaa Vipu-verkkoasiointipalvelun kautta. Tukea on haettava viimeistään 1.9.2020.

TIEDOTTEITA

Työttömyys jatkaa laskuaan, mutta työvoimapula vaivaa yrityksiä

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan helmikuun työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta pysyi ennallaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja laski koko maassa 0,20 prosenttiyksikköä. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa yhteensä 7503 työtöntä työnhakijaa. Se on 1228 työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pohjanmaan TE-toimisto on tehnyt erittäin hyvän tuloksen vaikeasti työllistävien määrän vähentämiseksi. Viime vuonna vaikeasti työllistettävien työttömien määrä oli 4797, mutta tänä vuonna määrä oli tippunut 10,2 prosenttiyksikköä ja työttömiä on tällä hetkellä 4306 työnhakijaa. Työttömyysjakson keskimääräinen kesto on myös lyhentynyt Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 10,4 prosenttiyksikköä.

Jatkuvan oppimisen mallista ratkaisu työvoimapulaan

Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyysaste on jo pitkän aikaa ollut vakaata ja työttömyysaste on edelleen manner-Suomen alhaisin (6,5%). Työvoiman saatavuus on kuitenkin noussut alueella ja koko Suomessa isoksi keskustelun aiheeksi. Kauppakamarin businesspaneeli tutkimuksien mukaan työvoimapulasta kasvun esteenä kertoo olevan lähes puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä. Ratkaisua työvoimapulaan haetaan mm. vaihtoehtoisista koulutusmalleista ja työvoimakoulutuksen ja  jatkuvan oppimisen mallien yhteensovittamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsikin viime vuonna rahoitusta eri hankkeille, joilla vastataan osaajapulaan mm. rakennus-, teknologia-, sosiaali- ja terveysaloille. Pelkästään koodarien työvoimapulaan myönnettiin valtakunnan tasolla 19 miljoonan erityisavustukset viime syksynä.

Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteensovittavana alustana korkeakoulujen jatkuvan oppimisen hankehauissa. Viime kesänä mm. Vaasan yliopistolle myönnettiin 1,5 milljoonan avustukset jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Lisäksi viime syksynä erityisrahoitusta saivat yhteensä 12,4 miljoonaa viisi eri hanketta, joissa neljässä päävetäjinä olivat alueen omat korkeakoulut.  Hankkeilla pyritään vastaamaan mm. koodarien työvoimapulaan ja edesauttamaan energianvarastointitekniikan koulutusta.

Kansainvälisen työvoiman houkutteleminen

Yritykset tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset opiskelijat vahvistavat ja kansainvälistävät Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukevat kansainvälisten investointien ja osaajien saamista Suomeen. Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistyi vuoden alusta Talent Coastline ekosysteemin luominen, jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi ja lisätä työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. Maahanmuutto on ainut väkilukua kasvattava tekijä, joka ilmenee mm. Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n laatiman ennusteen mukaan. Työvoiman ikääntyessä, syntyvyyden laskiessa, kaikki keinot työllisyyden nostoon ovat tarpeen.  

Närpiössä viljellään tomaattia ja hyvää asennetta

Närpiö, joka on kuuluisa ennätysmatalasta työttömyydestä, kärsii jo osaavan työvoiman pulasta. Alueella on ollut ilmiömäinen kyky työllistää maahanmuuttajia ja tätä kautta myös sopeuttaa heidät yhteisöönsä. Toimitusjohtaja Tommy Sigg Sigg-Plantilta kertoo, että heillä työskentelee kahdeksan eri kansallisuutta ja suurin osa etenee urallaan vaativiin tehtäviin yrityksessä. Työvoimapulasta puhuvat myös yrittäjät Närpiössä.

- Pohjanmaan ELY-keskus on kehittämässä toimintoja osaajapulaan vastaamiseksi laajalla rintamalla ja kaikki Pohjanmaan maakunnat tekevät myös yhteistyötä asian suhteen. Kehitämme samaan aikaan myös TE-toimiston toimintoja kansainvälisten osaajien työnvälitykseen liittyen. Otamme käyttöön kaikki tukitoimet sekä yrityksen, työnhakijan että työyhteisön kansainvälisen osaamisen kanavoimiseksi sitä tarvitseville yrityksille, kertoo Talent Coastline -päällikkö Francesca Cucinotta Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lue koko katsaus täältä

Briefly in English

Lisätietoja:
Talent Coastline -päällikkö Francesca Cucinotta, puh. 029 502 8646
Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja-Riitta Vest, puh. 040 539 6695
TE-toimiston johtaja Mika Palosaari, puh. 0295 056 150


Lisää tiedotteita