Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta avattiin verkossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon inventointitietoja on tarkistettu aktiivisesti viime vuodesta lähtien. Nyt tarkistamistyö on saatu päätökseen ja ensimmäinen tiivistetty tietopaketti julkaistaan verkossa. Tietosisältö tarkentuu vielä erityisesti kesän 2015 aikana ja tulevaisuudessa uusien inventointien valmistuessa. Etelä-Savon kulttuuriperintöön ja maisemiin voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa www.esku.fi 28.5.2015 lähtien.

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on viranomaisyhteistyön tulosta, sitä ylläpitävät Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan maakuntamuseo yhdessä. Tietokanta sisältää tehtyjen inventointien ja inventoitujen kohteiden ja alueiden teksti-, kuva- ja paikkatietoaineistoja. Vielä tänä vuonna selvitetään, voisivatko myös muut toimijat osallistua tietosisällön täydentämiseen. Kesän 2015 aikana täydennetään vielä tietoja modernismin ajan rakennusperinnöstä kaikkien Etelä-Savon kuntien alueelta. Tietokantahanke on Euroopan aluekehitysrahaston vuosina 2013 - 2015 rahoittama.

Kulttuuriperinnöllä on monta tehtävää yhteiskunnassa ja ympäristössä, muun muassa monenlaisen tiedon välittäjänä sukupolvien välillä. Yksi tehtävä sillä on maakuntien imagon ja identiteetin tekijänä. Sen merkitys alueen vetovoimaisuudelle ja kilpailukyvylle on todettu suureksi myös Etelä-Savossa. Jotta kulttuuriperintökohteita, kuten rakennusperintöä ja maisemia, voidaan hyödyntää nähtävyyksinä ja muussa yleisessä käytössä, on tietoa arvokkaista kohteista ja alueista oltava myös saatavilla. Hyvät ja ajan tasalla olevat inventointitiedot tarjoavat tätä arvokasta tietoa yleensä maankäytön suunnittelun tarpeisiin, mutta ne voivat palvella myös elinkeinotoimintaa ja mm. matkailualan toimijoita. Tieto kiinnostaa myös yleisöä, asukkaita, matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita. 

Lisätietoja:      

Projektipäällikkö Kirsti Kovanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 193, kirsti.kovanen(at)ely-keskus.fi

Inventointiasiantuntija Teija Mustonen (Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Pertunmaa, Mäntyharju, Joroinen, Rantasalmi), p. 0295 024 231, teija.mustonen(at)ely-keskus.fi

Inventointiasiantuntija Hanna Tyvelä (Puumala, Savonlinna, Sulkava, Enonkoski, Heinävesi, Pieksämäki), p. 0295 024 213, hanna.tyvela(at)ely-keskus.fi

Inventointiasiantuntija Laura Vikman (Savonlinna, Mikkeli), p. 0295 024 241, laura.vikman(at)ely-keskus.fi

Asiantuntija Olavi Pakarinen, p. 040 760 1821 (Kivisillat)

 

               


Päivitetty