Tiedotteet 2017

Aluevaraussuunnitelma valtatien 24 parantamiseksi Lahdessa ja Hollolassa on valmistunut (Päijät-Häme)

Valtatien 24 parantaminen välillä Karisto – Kalliola -aluevaraussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma koskee valtatien 24 vilkasliikenteisintä osuutta Lahdesta Hollolan Kalliolaan, alkaen valtatien 4 eritasoliittymästä ja päättyen pohjoisessa Pitkänsillantien (mt 14123) liittymään. Suunnitelma on laadittu erityisesti Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan kaavoituksen tarpeisiin.

Aluevaraussuunnitelmassa valtatie esitetään levennettäväksi Lahden Ahtialantien ja Hollolan Rajaharjuntien välisellä noin 8,3 km osuudella nelikaistaiseksi keskikaidetieksi, jonka nopeusrajoitus on 60-70 km/h. Tietä levennetään nykyisellä paikallaan. Rajaharjuntien pohjoispuolella valtatie säilyy nykyisen kaltaisena kaksikaistaisena tienä. Liittymiä vähennetään ja liikenne keskitetään parannettuihin liittymiin uusien rinnakkaisyhteyksien kautta. Nelikaistaosuudella kaikissa liittymissä varaudutaan liikennevaloihin. Jalankulun ja pyöräilyn poikittaisyhteyksiä sekä pysäkkiyhteyksiä parannetaan. Meluesteitä esitetään rakennettavaksi noin 9 km.

Esitetyillä toimenpiteillä liikenteen sujuvuus paranisi merkittävästi. Valtatielle liittyminen helpottuu ja pääsuunnan matka-aika lyhenee liikennevaloista ja nopeusrajoitusten alentamisesta huolimatta. Liikenneturvallisuutta parantavat erityisesti ajosuuntien erottaminen toisistaan keskikaiteella sekä liittymien vähentäminen ja liikenteen keskittäminen parannettuihin liittymiin. Valtatien melulle altistuvien määrä vähenisi esitetyillä toimenpiteillä noin 380 henkilöllä. Esitetyt tiejärjestelyt edellyttävät muutoksia liikennealueeseen useassa kohdassa.

Hankkeen alustava kustannusarvio ilman lunastuskustannuksia on noin 38 miljoonaa euroa (alv. 0 %). Liikennetaloudellisten tarkastelujen perusteella hanke on erittäin kannattava. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole olemassa vielä rahoitusta.

Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana oli vuonna 2015 valmistuneen valtatien 24 kehittämisselvityksen palvelutasotavoitteet ja jatkosuunnittelutarpeet, joista merkittävin oli tien alkupään liikenteellisen toimivuuden varmistaminen ennustetilanteessa. Valtatien liikennemäärä tällä jaksolla on nykyisin 8 600 – 16 800 ajon./vrk ja vuonna 2040 sen ennustetaan olevan 10 500 – 21 900 ajon./vrk. Kaksikaistaisen tien ja valo-ohjaamattomien liittymien välityskyky ei riitä liikennemäärien kasvaessa; jo nykyisin tiellä on sujuvuusongelmia ruuhka-aikaan. Liikenneturvallisuus heikkenee liikenteen ja toimivuusongelmien lisääntyessä. Valtatien liikennemelulle altistuu noin 600 lähialueen asukasta.

Aluevaraussuunnitelma on yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma, joka toimii jatkosuunnittelun ja maankäytön suunnittelun lähtökohtana ja ohjeena. Suunnitelmassa on esitetty tien sijainti, aluevaraukset ja alustavat vaikutukset kaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella. Suunnitelmaa ei viedä nähtäville, vaan sen käsittely tapahtuu kaavoituksen yhteydessä. Suunnitelma on saatavana verkossa osoitteessa www.doria.fi/ely-keskus

 

Suunnittelualue: valtatie 24 välillä Karisto – Kalliola, Lahti ja Hollola

 

Lisätietoja:

 

  • Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mari Ahonen, 029 502 1265
  • Lahden kaupunki, suunnitteluinsinööri Tarja Tolvanen-Valkeapää, 050 398 5430
  • Hollolan kunta, kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen, 044 780 1453
  • A-Insinöörit Suunnittelu Oy, projektipäällikkö Laura Puistovirta, 040 196 0331

 


Päivitetty