Navigointivalikko
Vesitilanne - ingressi

Vesitilanne

ELY-keskukset seuraavat vesistöjen vedenkorkeuksia ja veden laatua yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. ELY-keskukset ohjaavat ja kehittävät vesistöjen säännöstelyä.

Tietoa vesitilanteesta:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Vesitilanne - Lappi

Lapin ELY-keskuksen tulvasivut 2022

Lapin ELY-keskuksen tulvaorganisaatio aloittaa valmistautumisen kevään tulvatilanteeseen maaliskuun loppupuolella. ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatio vastaa alueellaan tulvatilanteen seuraamisesta ja tiedottamisesta, ennakkotoimista ja viranomaisyhteistyön järjestämisestä. Mahdolliset pelastustoimenpiteet kuuluvat pelastusviranomaisille.

Lapin ELY-keskukseen voi ottaa yhteyttä tulva-asioissa sähköpostitse osoitteeseen: tulvat.lappi@ely-keskus.fi

Vuoden 2022 tulvatiedotteet:

Vuoden 2021 tulvatiedotteet:

Lapin tulvakokoukset

Viranomaiset tekevät laajasti yhteistyötä ja suunnittelevat etukäteen toimenpiteitä tulvavahinkojen torjumiseksi. Lapin ELY-keskuksen koolle kutsumia Lapin tulvakokouksia pidetään huhti-toukokuussa viranomaisten kesken. Korona-tilanteesta johtuen kokoukset järjestetään etäyhteydellä Teams-kokouksina. Osanottajia kokouksissa on kaikista keskeisistä organisaatioista, joita tulvatilanne koskettaa.

Ohjeita kiinteistönomistajille tulviin varautumiseksi

Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan kaikkia yksittäisiä kiinteistöjä samanaikaisesti. Ohjeita varautumiseen löytyy seuraavista paikoista:

Tulvatilanteen seuraaminen

​​​​​Valtakunnallisella vesi.fi-sivuilla voi seurata mm. tulvatilanteen etenemistä, tulvavaroituksia ja vesistöennusteita. 

Tulvan leviämisalueita voi tarkastella ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta:

Lapin tulva-asioita Twitterissä

Rovaniemi, Lainaanranta 31.5.2020. Kuva Lapin ELY-keskus.

Rovaniemi, Lainaanranta 31.5.2020. Kuva Lapin ELY-keskus.

Ota yhteyttä