Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku

Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku

Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa 14.10.-13.12.2019 välisenä aikana.

Vesihuollon kansainvälistyminen nostettiin yhdeksi vesialan kehittämisen prioriteetiksi vuonna 2017 julkaistussa maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kuntaliiton sekä Vesilaitosyhdistyksen teettämässä tulevaisuuspohdinnassa "Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle".

Selvitys loi pohjan maa- ja metsätalousministeriön Sinisen biotalouden ohjelman kautta tukemalle hankkeelle "Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi". Tämän hankkeen puitteissa kehitettiin toimintamalli vesihuoltolaitosten kumppanuustoiminnalle (Water Operator Partnership, WOP).

Maa- ja metsätalousministeriö on sen pohjalta kehittänyt rahoitusinstrumentin, jonka kautta vesihuoltolaitokset voivat saada rahoitustukea kumppanuushankkeilleen. Toimintaa pilotoidaan vuosina 2020-2021. Pilotointiin on varattu enintään 400 000 euron tukirahoitus.

Kumppanuuksilla pyritään vahvistamaan ennen kaikkea kestävien vesihuoltopalveluiden tuottamista kumppanilaitosten keskinäisen oppimisen kautta. Kumppanuushankkeet tukevat näin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista toiminnan kohdistuessa erityisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen kuusi (Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille).

Linkit

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa