Yhteystiedot

Projektia johtaa John Nurmisen Säätiö, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys.  EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektikoordinaattorina toimii Sanna Tikander

Sanna Tikander
Puh. +358 295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku

Koko hankkeen englanninkieliset sivut: sustainablebiogas.eu/

hankkeen logot

Contact information

Sanna Tikander, coordinator
Tel. +358 295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi

Address: ELY-centre for Southwestern Finland, Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku

More about the whole project: sustainablebiogas.eu