Ajankohtaista

Koko hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet voit lukea hankkeen englanninkielisiltä sivuilta: sustainablebiogas.eu/news/

 

ELYn uutiskirjeen 8/2021 artikkeli hankeen etenemisestä:

Sustainable biogas -hankkeen toiminnan täytteinen syksy etenee vauhdilla Lounais-Suomessa ja vauhti vain kiihtyy. 

 

Info ravinnekartoista ja tulevasta suunnittelutyöstä

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti tiistaina 12.10.2021 avoimen yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin Lounais-Suomeen tehtyjä ravinnekarttoja ja miten niitä tullaan jatkossa hyödyntämään.

Karttainfoon osallistui runsaasti niin tutkimuksen, hallinnon kuin ravinteiden kierrätyksen ja biokaasutuotannon toimijoita ja keskustelu oli vilkasta. Puheenvuoroissa pohdittiin niin biokaasutuotannon ja kierrätysravinteiden käytön yleisiä haasteita ja kuin esillä olleiden ravinnekarttojen konkreettista käytettävyyttä.

Kattojen päivityksen tarkoitus oli koota yhtenevään karttapohjaan aikaisemmin Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan hieman eri menetelmillä tehdyt alueelliset ravinnekartoitukset ja tämän yhteisen karttatarkastelun avulla lähteä kokoamaan alueellista kestävän ravinteidenkäytön suunnitelmaa koko Lounais-Suomen alueelle.

Kaikki Ravinnekarttojen laskentaan käytetty aineisto ei kuitenkaan ole vielä saatavissa samassa tarkkuudessa, joka aiheuttaa epätarkkuuksia karttojen tuloksiin. Nyt esiteltyjä Ravinnekarttoja tullaankin kehittämään ja tarkentamaan infotilaisuudessa esille nousseiden tarpeiden mukaan mm. teollisuuden ravinnevirtojen ja lantojen ravinnepitoisuuksien osalta.

Tilaisuuden esitys.pdf

Tilaisuuden kommenttien ja kysymysten kooste.pdf

Lounais-Suomen ravinnekartat laati Vahanen Environment Oy. 
Tutustu ravinnekarttaraporttiin: Lounais-Suomen ravinnekartta.pdf

 

Laatulannoite-järjestelmän kehittäminen

Osana Sustainable biogas -hanketta Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kutsui toimijoita mukaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän kehittämiseen. Laatulannoite-järjestelmää koskevia kehitysideoita ja muutosehdotuksia esiteltiin 25.8.2021 järjestetyssä Teams-työpajassa.

Lue lisää: laatulannoite.fi/

Sustainable biogas oli esillä itämerihaasteen seminaarissa 11.2.2021

Itämerihaaste järjesti torstaina 11.2.2021 kansainvälisen webinaarin  “A clean, productive and shared Baltic Sea – regional and local actions for a sustainable future”. Sustainable biogas- hanke esittäytyi webinaarissa.
Tutustu webinaarin: International online seminar: A clean, productive, and shared Baltic Sea – regional and local actions for a sustainable future

Biokaasuaiheinen aamiaiswebinaari 11.9.2020

Mitä kestävä biokaasuntuotanto tarkoittaa? Miten biokaasulaitosten tarjoama mahdollisuus ravinteiden kierrätykseen voitaisiin hyödyntää paremmin ja mitä muutoksia siihen tarvitaan? Mihin biokaasulaitosten sijoittamisessa ja luvituksessa erityisesti tulisi kiinnittää huomiota? Mitä ongelmia mädätteiden käyttöön liittyy ja miten ongelmia voidaan ratkaista? Näihin kysymyksiin etsittiin ratkaisuja Sustainable biogas -hankeen avauswebinaarissa viime perjantaina 11.9.2020.

Webinaarissa aihetta käsiteltiin mm. biokaasuun liittyvien yleisten ja paikallisten mahdollisuuksien ja haasteiden sekä viranomaisten ja tuottajien ratkaisuodotusten ja -ideoiden kautta. Haasteiden ja mahdollisuuksien kimppu todettiin olevan laaja, mutta ratkaistavissa, kunhan muistetaan, että biokaasuntuotanto ei ole vain energiakysymys vaan myös ravinnekysymys. Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto, joka mahdollistaa myös ravinteiden kierrätyksen. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Julkisuudessa usein unohdetaan kertoa, etteivät ravinteet häviä biokaasuprosessissa, vaan ovat edelleen laitoksen mädätteessä ja rejektivedessä. Niille tulee löytää alueellisesti ja paikallisesti kestäviä käyttökohteita.

Ravinteita tarvitaan etenkin ruuantuotannossa, mutta niitä käytetään merkittäviä määriä myös maatalouden ulkopuolella - mm. savukaasujen käsittelyssä ja teollisuuspuhdistamoiden ravinteena. Biokaasutuksessa syntyvät kierrätysravinteet sopivat molempiin käyttökohteisiin. Jotta kestävä biokaasuntuotanto toteutuu, tarvitaan pitkäntähtäimen toimia ja ennakoivissa oleva toimintaympäristö.

Videotallenne: Sustainable Biogas webinaari - keskustelua kestävästä biokaasuntuotannosta  (YouTube)