Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tommi Huttunen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajaksi

Valtioneuvosto nimitti Tommi Huttusen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajaksi oman toimensa ohella 1.4.2023-31.12.2024 väliseksi ajaksi.

 

Tommi Huttusella on tehtävän kannalta monipuolista ja laajaa johtamiskokemusta. Hän on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi Huttunen on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksen väliaikaisena ylijohtajana lokakuusta 2022 alkaen.  Aiemmin Huttunen on työskennellyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA) toimitilat ja hankinnat -ryhmän päällikkönä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallintojohtajana sekä Savo-Karjalan tiepiirin hallintopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Ylijohtajan tehtävä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa vapautui edellisen ylijohtajan irtisanoutumisen vuoksi. Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuejohtajia pyydettiin ilmoittamaan kiinnostuksensa ylijohtajan tehtävään. Määrä-aikaan mennessä ilmoittautumisia tuli kaksi.

Ylijohtajaksi määrätään yksi keskuksen vastuualuejohtajista.  Hän hoitaa ylijohtajan tehtävää oman toimensa ohella. Ylijohtajana hän vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä toimii keskuksen johtoryhmän puheenjohtajana.

Huttunen toimii ylijohtajan tehtävän ohella myös ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana. Muina Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuejohtajina jatkavat ympäristöasioissa johtaja Kimmo Haapanen (ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue) ja elinkeinoasioissa Jan Blomberg (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiedotti tänään 23.3.2023 ylijohtajanimityksestä (tem.fi)