Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Mitä on näköpiirissä vuonna 2022?

Uusi vuosi on käynnistynyt jälleen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olemme kuitenkin pystyneet joustavasti mukautumaan muuttuviin tilanteisiin ja selviytyneet erittäin hyvin tehtävistämme. Pirkanmaan kehittämistä on edistetty monien toimijoiden kanssa hyvässä yhteistyössä ja se työ jatkuu tänäkin vuonna. Valmisteilla on useita merkittäviä uudistuksia.

Pirkanmaalla on käynnissä lähes koko maakunnan (pl. Kuhmoinen) laajuinen työllisyyden kuntakokeilu. Toukokuussa käynnistyy pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jossa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Valmisteilla on myös TE-palvelujen siirto valtiolta kunnille vuoden 2024 aikana. Samanaikaisesti myös digitaalisia TE-palveluja uudistetaan.

Rahoitusta kestävään kasvuun ja yritysten kehittämiseen

Suomen kestävän kasvun ohjelma on osa EU:n laajuista elvytyspakettia, jolla Suomessa tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Meillä Pirkanmaan ELY-keskuksessa se näkyy pitkälti pientaloille myönnettävinä avustuksia öljylämmityksestä luopumiseksi. Sen suosio on ollut valtaisa ja myönteisiä päätöksiä on tehty jo nyt noin 9 400 kappaletta.

Kestävän kasvun ohjelmasta rahoitetaan runsaasti myös tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa mm. Business Finlandin kautta. Pirkanmaan kehittämishakuisille yrityksille ja muille toimijoille kiinnostavia rahoituskohteita on tulossa tämänkin kevään aikana runsaasti – toivottavasti näemme paljon alueen toimijoiden aktiivisuutta näissäkin.

Maaseudun hankkeiden, yritystukien ja maatilainvestointien rahoitushaut jatkuvat edelleen tänä vuonna. Maaseuturahaston uusi kausi alkaa ensi vuonna.

Liikenteessä huolena väyläverkon korjausvelan kasvu

Pirkanmaan keskeisen sijainnin myötä liikennejärjestelmän toimivuuteen liittyy oleellisesti myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulma sekä valtakunnan pääväylien toimivuus. Alueiden saavutettavuuden kannalta väyläverkko tulee säilyttää hyvällä tasolla.

Suurimpana huolena tänäkin vuonna on Pirkanmaan väyläverkon korjausvelan kasvu varsinkin alemmalla tieverkolla. Päällysteiden uusimiseen käytettävissä oleva rahoitus on noin puolet siitä mitä tarvittaisiin korjausvelan kasvun pysäyttämiseen. Kiireellisempänä parannuskohteena on valtatie 9 välillä Alasjärvi-Käpykangas. Valmius sen suunnittelun käynnistämiseen on nopealla aikataululla.

Meneillään on siis lukuisia merkittäviä asioita ja haluamme olla mukana näissä rakentavalla tavalla yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Katse siis eteenpäin uutta luoden, asiakkaan hyväksi.

Yhteistyöterveisin

Juha Sammallahti
ylijohtaja
​​​​​​​Pirkanmaan ELY-keskus

Juha Sammallahti.