Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Luonnonsuojeluohjelmien toteutus Pohjalaismaakunnissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vuonna 2020 (Pohjalaismaakunnat)

ELY-keskuksen alueella vanhat kansalliset luonnonsuojeluohjelmat ja Natura2000-ohjelma alkavat olla valmiit. Niitä, sekä uhanalaisten lajien suojelua, toteutettiin ELY-keskuksen alueella 68 ha ja ne painottuivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin.

METSO II -ohjelman toteutus jatkuu vielä vuoteen 2025 ja hyvän suosion saanut ohjelma saanee jatkoa senkin jälkeen. Pohjalaismaakunnissa METSO-ohjelmaa toteutettiin vuonna 2020 yhteensä 563 ha. Etelä-Pohjanmaan osuus toteutuksesta oli 319 ha, Keski-Pohjanmaan 69 ja Pohjanmaan 175 ha.

Soidensuojelun edistämiseen saatiin vuonna 2020 uusi suojeluohjelma HELMI, joka jatkuu ainakin vuoteen 2030 asti. Helmi-ohjelman toteutus saatiin ELY-keskuksen alueella käyntiin viime kevään aikana ja vuoden loppuun mennessä suoalueita oli saatettu pysyvän suojelun piiriin yhteensä 559 ha. Tuosta suojelupinta-alasta tuli Etelä-Pohjanmaan alueelle 384 ha, Keski-Pohjanmaan alueelle 170 ha ja Pohjanmaan alueelle 5 ha. Pinta-alojen painottuminen Etelä-j a Keski-Pohjanmaan alueelle selittyy noiden maakuntien suovaltaisuudella. Pohjanmaan suot ovat tyypillisesti nuorempia ja pinta-alaltaan pienempiä.

Suojeluohjelmia toteutettiin yhteensä 1190 ha. Etelä-Pohjanmaan osuus toteutuksesta oli 60,4 %, Keski-Pohjanmaan osuus 20,1 % ja Pohjanmaan osuus 19,5 %.

Lisätietoja

  • Ryhmäpäällikkö Vesa -Pekka Simula, puh. 0295 027 935