Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vaalimainokset ilmestyvät taas tienvarsille (Pirkanmaa)

Vajaan kuukauden päästä käytävien kuntavaalien mainokset näkyvät taas myös maanteillä.  

Kuntavaalien mainoksia on jo tovin saanut asettaa teiden varsille, sillä vuoden 2021 ennakkoäänestys käynnistyy viikon kuluttua, ja varsinainen äänestyspäivä on 13.6. Mainosten asettajan on kuitenkin syytä muistaa, ettei tienvarren mainoksista saa aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Vaalimainoksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta. Vaalimainos on hyvä sijoittaa taajaman läheisyyteen paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä. Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylät ja sellaiset tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Liikennemerkkeihin tai maantien ylittäviin siltoihin eikä myöskään rautatien ali- ja ylikulkusiltoihin ole turvallisuussyistä lupa kiinnittää vaalimainosta. Kiellettyjä kohteita ovat myös maanteiden tiekaiteet ja linja-autopysäkkien sadekatokset.

ELY-keskus valvoo vaalimainosten sijoittelua maanteillä, ja sillä on oikeus poistaa tien varresta väärin sijoitettu mainos, jos siitä aiheutuu liikenteelle välitöntä vaaraa tai kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle. Mainosten asettaminen ja huoltaminen tulee myös tapahtua turvallisuutta vaarantamatta. Kun vaalit ovat ohitse, mainokset on muistettava poistaa teiden varsilta viikon kuluessa vaalien päättymisestä.

Tarkemmat ohjeet vaalimainosasettelusta verkkosivullamme:
https://www.ely-keskus.fi/vaalimainonta