Jatkuvan oppimisen kuulumisia Keski-Suomessa! (Keski-Suomi)

​​​​​​​

 

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan ja sen toteutus jatkuu yli nykyisen hallituskauden. Tavoitteena on koota yhteen jatkuvan oppimisen toimijat ja palvelut, sekä ideoida ja edistää yhteistyössä uudenlaisia, yritys- ja henkilöasiakkaiden tarpeisiin vastaavia jatkuvan oppimisen palveluja ja kokeiluja. ELY-keskuksilla on valtakunnallisesti jatkuvan oppimisen alueellinen koordinointitehtävä. Tätä tehtävää varten eri ELY-keskuksissa toimii työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana jatkuvan oppimisen koordinaattoreita, jotka muodostavat valtakunnallisen koordinaatioverkoston.

Jatkuvaan oppimisen teemaan liittyvä toiminta on käynnistynyt Keski-Suomessa aktiivisesti eri tahoilla esim. oppilaitoksissa ja kehittämishankkeiden ja erilaisen verkostotyön kautta. Jatkuvan oppimisen teema nivoutuu myös osaksi muuta Keski-Suomessa tehtävää strategia- ja kehittämistyötä, mm. ELO-toimintaan ja ennakointityöhön.

Kysely valaisi jatkuvan oppimisen tilannetta Keski-Suomessa

Keski-Suomen ELY-keskus toteutti tammikuussa 2021 laaja-alaisen kyselyn eri toimijoille jatkuvan oppimisen tilanteesta Keski-Suomesta. Kyselyn tarkoitus oli herätellä alueen eri toimijoita jatkuvan oppimisen teemaan, selvittää tämän hetkistä tilannetta ja toisaalta toiveita, mitä tavoitellaan tulevaisuudessa. Näitä vastauksia käytiin tuoreeltaan läpi pienellä eri tahoja edustaneella toimijajoukolla heti kyselyn päätyttyä.

Kyselyn vastauksista ja yhteisestä pohdinnasta koottiin sähköinen raportti, joka on julkaistu ELY-keskusten jatkuvan oppimisen sivustolla:  https://www.ely-keskus.fi/jatkuva-oppiminen (raportti löytyy valitsemalla alueosiosta Keski-Suomen).

Kyselyyn saatiin kiitettävästi sanallisia vastauksia, joissa eri toimijat nostivat esiin hyviä huomioita ja näkökulmia; Toimijat tekevät yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa ja palveluntuottajilla on hyvä käsitys yritysten erilaisista kehittämistarpeista. Erilaista ennakointitietoa hyödynnetään, mutta toisaalta vastauksista ilmeni, että keskipitkän aikavälin (2 vuotta - ) ennakointitietoa ei ole riittävästi saatavilla. Ohjausta erilaisille asiakkaille on tarjolla, mutta palvelujen polutusta esim. eri toimijoiden välillä pitää edelleen kehittää. Keskeisenä huomiona vastauksista on myös se, että Keski-Suomessa tarvitaan laaja-alaista ja systemaattista yhteistyötä ja ekosysteemiä jo toimivien verkostojen lisäksi.


ELY-keskus vahvana koordinoijana

Keski-Suomen ELY-keskus on kokoamassa toukokuussa yhteen eri toimijoiden ja organisaatioiden johtoa keskustelemaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden edistämisen strategisesta yhteistyöstä Keski-Suomessa. Tavoitteena on muodostaa Keski-Suomeen vahva ja laaja-alainen ekosysteemi, joka tukee muuta maakunnallista strategia- ja kehittämistoimintaa erityisesti työllisyyden edistäminen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.

Tältä strategiselta yhteistyöryhmältä toivotaan myös syötteitä ja suuntaviivoja Keski-Suomeen jatkuvan oppimisen systemaattiseen kehittämiseen käytännön työssä ja verkostoissa. Alueellinen yhteistyö tukee alueen elinkeinojen profiloitumista ja yritysten kilpailukyvyn parantamista sekä vahvistaa alueellista näkyvyyttä valtakunnallisesti.

Maakunnallinen jatkuvan oppimisen yhteistyöverkosto toimii myös syksyllä käynnistyvän valtakunnallisen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tukena ja vastinparina alueellisia näkökulmia painottaen ja erityispiirteitä ja tarpeita esiin nostaen. Palvelukeskuksen yhtenä tavoitteena on hyödyntää työssään myös olemassa olevia alueellisia verkostoja. Siksi on tärkeää, että myös Keski-Suomessa rakennamme omaa jatkuvan oppimiseen ja työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaamme laaja-alaisesti strategisen yhteistyön kautta!

Jatkuvasta oppimisesta lääke tulevaisuuteen? -blogikirjoitus 14.1.2021


Yhteistyön merkeissä!

Pirkko Melville
​​​​​​​Johtaja, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Keski-Suomen ELY-keskus


​​​​​​​Marianna Raivio

​​​​​​​Kehittämisasiantuntija,
Jatkuvan oppiminen
Keski-Suomen ELY-keskus

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Rekrytointi kausityöhön – nyt on sen aika (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Koronatilanteesta huolimatta vallitsee tietyillä aloilla pula työvoimasta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pulaa on erityisesti alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden työntekijöistä. Pulaa on tekijöistä sekä kausityöhön että jatkuvampiin töihin ja paikallinen työvoima ei riitä. Viimevuotisten suurten rekrytointiongelmien jälkeen Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto satsaavat Talent Coastline ekosysteemin johdolla siihen, että avataan uusia rekrytointikanavia kausityöntekijöiden saamiseksi kolmansista maista. Vaihtoehtoina voivat olla, että rekrytoidaan kansainvälisiä työnhakijoita, jotka ovat jo Suomessa tai hakijoita Euroopasta ja myös muista maista. Näillä keinoin varmistetaan laajempi työvoiman saanti.

EURES-verkoston toimijat välittävät työntekijöitä Euroopan alueelle kontaktiverkostonsa avulla. Se koostuu 32 maasta ja 1000 asiantuntijasta. Tämän verkoston kautta meidän paikallisilla yrityksillämme on tukenaan ja käytössään nämä eurooppalaiset paikalliset toimijat.

Prosessi alkaa yhteydenotolla TE-toimistoon, jossa rekrytointitarpeet kartoitetaan ja tehdään yhteistyösopimus. Tämän jälkeen alkaa rekrytointi sovitulla tavalla ja paikalliset EURES-asiantuntijat voivat sitten hoitaa markkinoinnin paikan päällä. Paikalliset EURES-asiantuntijat voivat lisäksi järjestää kokouksia, hoitaa etukäteisvalintaa sekä järjestää haastattelumahdollisuuksia paikan päällä tai virtuaalisesti, täysin sopimuksen mukaan. 

Parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi me tarvitsemme teidän, paikallisten työnantajien, aktiivisuutta näissä järjestelyissä.

Virtuaaliset rekrytointimessut Finland – Norway - Sweden Day 15.4.2021 on myös suunnattu kesä- ja kausityön rekrytointeihin. Edellisille Suomen järjestämille messuille marraskuussa 2020 osallistui lähes 4000 kansainvälistä työnhakijaa.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö saadaksesi lisätietoa ja apuamme kausityörekrytointiin.

Kun EU- ja ETA-kansalaisia palkataan, ei tarvita työlupia.