Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Elinkeinoelämän toipuminen näkyy Pohjanmaan ELY-keskuksen tuoreessa suhdannekatsauksessa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen tuoreen suhdannekatsauksen tiedot ulottuvat pääosin vuoden 2021 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Teollisuuden vientiliikevaihdon osalta tietoja on myös vuoden 2021 toiselta vuosineljännekseltä.

Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuvat suhdannekatsauksessa esitettyihin tilastoihin. Kaikkien toimialojen liikevaihto supistui koko maassa sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa vuoden 2020 aikana, mutta vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kipusi kasvuun. Sama kehitys on nähtävissä seutukunnittaisessa tarkastelussa.

Teollisuuden liikevaihto laski Pohjanmaalla, mutta Keski-Pohjanmaalla toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2020 loppupuolelta lähtien. Pitkään laskussa ollut teollisuusvienti kääntyi kasvu-uralle vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Suhdannekatsauksessa on tarkasteltu myös joitain teollisuuden alatoimialoja; elintarviketeollisuutta, muiden koneiden ja laitteiden valmistusta, sähkölaitteiden valmistusta, metallituotteiden jalostusta ja valmistusta, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistusta ja kemianteollisuutta. Näillä teollisuustoimialoilla liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa. Useimmilla teollisuustoimialoilla liikevaihto lähti kasvuun vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Rakennusalan liikevaihto kehittyi positiivisesti Pohjanmaan maakunnassa myös vuoden 2020 aikana. Keski-Pohjanmaalla liikevaihto sen sijaan pienentyi kaikilla vuosineljänneksillä vuoden 2020 kuluessa.

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden 2020 aikana lukuun ottamatta toista vuosineljännestä. Kasvutahti kiihtyi vuoden 2021 alkua kohden.

Muiden palveluiden liikevaihto supistui vuoden 2020 toiselta vuosineljännekseltä lähtien, mutta kohosi kasvuun Pohjanmaalla vuoden 2021 alussa.

Tutustu suhdannekatsaukseen tästä linkistä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen suhdannekatsauksessa tarkastellaan alueen elinkeinoelämän kehitystä maakunnittain, seutukunnittain ja toimialoittain. Katsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Suhdannekatsauksen mittareina ovat liikevaihdon vuosimuutos sekä liikevaihtotrendikuvaajat. Teollisuuden osalta tarkastellaan myös vientiliikevaihdon kehitystä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon.