Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Verkostossa on voimaa! Esittelyssä WinNova yhteistyökumppanina - yhdessä olemme enemmän (Satakunta)

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on yksi ELY-keskuksen vahvoista yhteistyökumppaneista. WinNova on meille ennen kaikkea palveluntuottaja, mutta myös aktiivinen toimija Elinikäisen oppimisen -verkostossa sekä ELY-keskuksen neuvottelukunnassa. ELY-keskus ja WinNova tekevät molemmat työtä satakuntalaisen osaamisen ja koulutuksen hyväksi, sekä erikseen että toisiaan täydentävillä toimenpiteillä.

WinNova on maakunnan isoin ja monialaisin toisen asteen koulutuksenjärjestäjä. ELY-keskus hankkii Porin ja Rauman seudun työvoimakoulutukset pääosin WinNovasta ja Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan koulutukset Sataedusta. Ammatillisen työvoimakoulutuksen osalta WinNovan kanssa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota työmarkkinatilanteeseen vastaamiseen ja opiskelijoiden nopeaan työllistymiseen alueen työnantajien tarpeeseen. Muun muassa WinNovan kone- ja tuotantotekniikan koulutusten kautta saadaan työntekijöitä Satakunnan kannalta tärkeään teknologiateollisuuteen. WinNova on myös aktiivinen yhteishankintakoulutusten toteuttaja Satakunnan alueella ja mukana ELY-keskuksen yhteishankintojen puitesopimuksissa. Heidän kanssaan on toteutettu useita erilaisia koulutuksia eri toimialoille, niin rekrytointien, henkilöstön osaamisen kehittämisen kuin MuutosKoulutuksenkin teemoissa.

Työelämäpalveluiden johtaja Teija Harju WinNovasta toteaa, että yhteistyö Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa on lujittunut ja vakiintunut vuosien myötä vastavuoroiseksi ja avoimeksi:

”- Yhteinen tavoitteemme on varmistaa alueen työvoiman saanti ja osaaminen, ja siihen meillä on hyvät toimintamallit. Tapaamme ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa säännöllisesti, tarkastelemme alueen työmarkkinatilannetta yhdessä, ennakoimme osaamisvajeita ja suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia niin tutkintoon johtavina kuin yrityksille räätälöitävinä kokonaisuuksina.”

Alla kuvassa
vasemmalla ELY-keskus tutustumassa WinNovan tiedepuiston kampukseen.
oikealla ELY-keskus ja TE-palvelut tutustumassa Metsä- ja maarakennuksen oppimisympäristöihin Kullaalla.

     

       Kuvat: WinNova​​​