Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

BioBAT-hanke oli esillä Ympäristö- ja vesilupapäivillä Vaasassa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Paula Vehmaanperä esitteli BioBAT-hanketta 9.–10.11.2021 Vaasassa järjestetyillä Ympäristö- ja vesilupapäivillä. Tilaisuudessa oli paikan päällä noin 100 sekä etäyhteyksien kautta noin 300 osallistujaa.

Metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan kehittäminen (BioBAT) on ympäristöministeriön kaksivuotinen ohjaus- ja kehityshanke (OHKE). Hanke käynnistyi toukokuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2022. Hanketta vetävät Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Mukana ovat myös Aluehallintovirasto (AVI), Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Metsäteollisuus ry jäsenyrityksineen.

Hankkeen päätavoitteina on tuottaa tietoa EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisen, metsäteollisuuden parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Best Available Techniques, BAT) koskevan vertailuasiakirjan (BREF) seuraavan kierroksen valmisteluun ja YVA-prosesseja, luvitusta ja valvontaa varten. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat päästötasot, uudet tekniikat ja uusien tekniikoiden ristikkäisvaikutukset.

Hankkeessa on valmistunut Excel-tietokanta käynnissä ja suunnitteilla olevista puupohjaiseen raaka-aineeseen perustuvista biotuotetehdashankkeista. Teollisuudenala on vahvasti Suomi-Ruotsi-vetoinen, joten hankkeessa on käynnistynyt myös tiedonvaihtoyhteistyö Ruotsin luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) viranomaisten kanssa. Yhteistyö LUT-yliopiston kanssa on ollut hedelmällistä, sillä yliopistolla on valmistunut hanketta tukeva projektityö sekä kandidaatintyö. Käynnissä on myös kandidaatintyö bioetanolin valmistuksesta, minkä lisäksi marraskuussa käynnistyy kaksi hanketta tukevaa diplomityötä.

Uusista prosessitekniikoista ja päästötasoista on kerätty valvojan, luvittajan ja toiminnanharjoittajan työtä tukevaa materiaalia. Esityksen jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella materiaalista ollaan jo tässä vaiheessa erittäin kiinnostuneita. Hankkeessa tehtiin valvojille, luvittajille ja toiminnanharjoittajille kyselytutkimus, jossa kartoitettiin uusien biotuotetehtaiden luvituksen haastavimpia vaiheita. Kerätty materiaali tullaan vielä pilotoimaan luvittajilla, valvojilla ja toiminnanharjoittajilla tulevan talven aikana.

Hankkeen loppuraportin on tarkoitus valmistua kesällä 2022.


Paula Vehmaanperä esitteli BioBAT-hanketta
ympäristö- ja vesilupapäivillä. Stream-kuva.

Lisätietoja:

BioBAT-hankkeen sivut (ely-keskus.fi)

Ylitarkastaja Paula Vehmaanperä, p. 0295 029 169, paula.vehmaanpera(at)ely-keskus.fi