Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Miten Lappeenrannan ja Imatran tienpidon hoitourakoissa valmistaudutaan talveen? (Kaakkois-Suomi)

Aura-auto liikkeellä ja lumi pöllyää.

 

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Lokakuussa vaihtui sekä Lappeenrannan että Imatran tienpidon hoitourakoissa pääurakoitsija. Miten talveen valmistautuu Lappeenrannassa YIT Suomi ja Imatralla Destia Oy?

Hoitourakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, johon kuuluu esimerkiksi liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen ja lumivallien poisto. Lisäksi urakat hoitavat sorateitä, levähdys- ja P-alueita, pysäkkejä sekä viheralueita, paikkaavat päällysteitä, pystyttävät ja huoltavat liikennemerkkejä sekä niittävät pientareita ja raivaavat vesakkoja. Myös erilaisia viranomaista avustavia tehtäviä sisältyy sopimukseen. Lappeenrannan urakka on viisi- ja Imatran kuusivuotinen.

Etelä-Karjalassa ELY-keskuksen aluevastaava Hannu Häyhä on pitänyt urakoitsijoiden kanssa aloituspalaverit, missä on käyty läpi talvihoidon laatuvaatimusten kertausta ja tulevaan talveen varautumisen käytännön asioita. - Yhteistyöpalavereita on pidetty myös Pelkolan ja Nuijamaan raja-asemien kanssa, Häyhä selvittää. Soratiestö pyritään Häyhän mukaan laittamaan mahdollisimman hyvään kuntoon ennen talven ja pakkasten tuloa.

- Pari liukkaudentorjuntalähtöä on jo ollut, mutta ei mitään suurempia ongelmia. Maltti on valttia liikenteessä, Hannu Häyhä muistuttaa.  Erikoispiirteenä Häyhä mainitsee Lappeenrannan urakka-alueella olevan Nuijamaan raja-aseman, jonka hoitoon kuuluu myös Saimaan kanavan vuokra-alueen tien hoito. ​​

Destia Oy: Imatralla suolan käyttöä rajoitettu pohjavesialueilla

Imatran hoitourakka-alueella on pidetty kalustotarkastuksia, jotta esim. autot, aurat ja automaatit toimivat moitteetta. - Suolaa ja hiekkaa on ajettu Destian omiin varastoihin sekä alihankkijoille. Olemme myös valmistaneet suolaliuosta ja asentaneet viitoituksia, selvittää Destia Oy:n Kunnossapitopalvelut -yksiköstä työnjohtaja Lassi Kuronen.

Imatran ja Lappeenrannan väli on vilkasliikenteinen ja urakka-alueella sijaitsee merkittäviä pohjavesialueita, joilla suolankäyttöä on rajoitettu. Myös raskaan liikenteen osuus on suuri ja rajanylityspaikkojen erityspiirteet tulee huomioida.

Destia on panostanut viestintään ja esimerkiksi Imatran alueen kunnossapidosta viestitään omassa whatsapp-ryhmässä. - Siellä on kohdennettua ennakkotietoa kunnossapitotöistä tienkäyttäjille ja ryhmään voi vapaasti liittyä jokainen kiinnostunut, Kuronen vinkkaa. Lue lisää Destian verkkosivuilta.

YIT Suomi: Alue on tienpitäjän kannalta haastava mutta talveen on valmistauduttu hyvin

Lappeenrannan alueurakassa on tulevaan talveen valmistauduttu myös hyvin. - Talvihoitoreittejä on suunniteltu ja niitä on mietitty tienhoitoluokkien ja pituuksien kautta. Lisäksi on huomioitu tiedossa olevia ongelmallisia kohteita talvihoidon näkökulmasta, ja tässä on otettu myös työtä suorittavien alihankkijoiden näkemyksiä ja mietteitä huomioon, esimerkkinä liukkaudentorjuntamateriaalien varastointipaikkojen sijoittelu ja talvihoitoreiteillä olevat mahdollisesti hoidon näkökulmasta hankalat kohteet, kertoo YIT Suomen Lappeenrannan maanteiden hoitourakan työmaapäällikkö Henri Skyttä.

Talveen varautuminen töiden näkökulmasta alkoi Lappeenrannan alueurakan osalta auraviitoituksen asennuksilla.  Tällä hetkellä valmistellaan kalustoa. - Kalibroimme mm. suolakontteja, jotta voimme optimoida talvella käytettävän suolan määrää, jotta ympäristö ei turhaan kuormitu, Skyttä kertoo.

Lappeenrannan urakka alueella hoidon näkökulmasta hankalimpia ja haasteellisimpia kohteita ovat Saimaan kanavan vuokra-alueen huoltotie Venäjän puolella sekä vilkasliikenteiset ja profiililtaan haastavat valtatiet 26 ja 13.

Urakka-alueella on Skytän mukaan myös vilkkaampia alemman hoitoluokan teitä, joiden hoitoon täytyy kiinnittää huomiota; tällaisia on mm. tiet, joilla kulkee paljon raskasta liikennettä sekä reitit, joilla kulkee koululaiskyytejä. - Olemme olleet yhteydessä koulukyytejä ajaviin autoilijoihin, kuntiin ja suurimpiin teollisuudentoimijoihin pystyäksemme reagoimaan tarvittaessa erityisiin ongelmakohtiin, Henri Skyttä selventää.

Myös YIT panostaa tienkäyttäjien viestintään, ja Lappeenrannan hoitourakalle on luotu omat sivut Facebookissa, missä kerrotaan ajankohtaisista töistä tai muista urakkaa koskevista asioista.

Toiveena kunnon talvi!

Niin urakoitsijan kuin tienpitäjänkin toiveena on, että tuleva talvi olisi oikea talvi eli saataisiin lunta ja pakkasta ihan kuin talvella kuuluukin. Lisäksi lumeton talvi ja jatkuvat vesisateet kuormittavat tieverkon kuntoa niin sorateillä kuin päällystepintaisilla teillä.


- Teksti: Minna Niukkanen
- Kuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki.