Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Mitä bisnesmahdollisuuksia EU:n elpymisväline tarjoaa suomalaisille?

EU:n elpymisvälineen NextGenerationEU:n pääosan muodostavat 723,8 miljardin euron lainat ja avustukset, joilla tuetaan EU-maiden toteuttamia uudistuksia ja investointeja. Tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin.

Elpymisvälineen myötä sadat miljardit eurot ovat lähdössä liikkeelle EU:n sisämarkkinoilla, ja tämä luonnollisesti avaa kaupanteon mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Siksi kannattaa seurata aktiivisesti vihreän siirtymän ja digitalisaation tuomia liiketoimintamahdollisuuksia eri EU-maista.

Team Finland -verkosto auttaa eteenpäin

Koko Team Finland verkosto kotimaassa ja ulkomailla tekee töitä sen eteen, että mahdollisimman moni suomalaisyritys pääsisi kiinni elpymisvarojen tuomiin vientimahdollisuuksiin. Ulkomaanverkosto on koonnut tietoa EU-maiden elpymissuunnitelmista ja konkreettisia bisnesmahdollisuuksia Market Opportunities-tietopalveluun. Se kokoaa yhteen markkinoiden ajankohtaiset mahdollisuudet, ja verkoston jäsenet asemamaissa tunnistavat elpymisvälineen tuomia bisnesmahdollisuuksia koko ajan lisää. Verkkosivuja kannattaakin seurata aktiivisesti.

Satakuntalaiset yritykset voivat olla yhteydessä myös suoraan maakunnan Team Finland-koordinaattori Carita Vastinesluomaan. Hän auttaa eteenpäin ja tarpeen mukaan linkittää kiinnostuneet yritykset asemamaiden Team Finland-verkoston kanssa.

Hän muistuttaa myös, että kotimaassa elpymisväline näkyy muun muassa lukuisina rahoitushakuina, joita on tälläkin hetkellä auki useita. Hakuja hallinnoi Business Finland ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Business Finlandin verkkosivuilta.

Carita Vastinesluoman tavoittaa sähköpostitse osoitteesta carita.vastinesluoma@ely-keskus.fi ja puhelimesta +358 295 022 109.