Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Tuo osaamisesi näkyviin! (Etelä-Savo)

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Osaaminen näkyviin -tapahtumaviikoilla 30.8.-10.9.2021 on tavoitteena auttaa ihmisiä huomaamaan omaa osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. 

Startti 30.8.

Viikot pyörähtävät käytiin maanantaina 30.8. klo 13 Saa osaamisesi näkyviin!  -tilaisuudella, jossa jaetaan vinkkejä, harjoitteita ja työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään osaamista laajemmin ja tekemään sitä näkyväksi. Tilaisuus on suunnattu suurelle yleisölle ja mukaan toivotaan kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita oman osaamisensa huomaamisesta ja näkyväksi tekemisestä. 

Osaaminen näkyviin viikot 30.8.-10.9.

Osaaminen näkyviin -viikoilla 30.8.-10.9.2021 edistetään 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä 

  • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta! 

  • Jokaisella on monenlaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä. Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä. 

  • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista. 

Viikkoja ovat suunnitelleet yhteistyössä Sitran kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Viikkojen toteutuksessa on mukana yli 300 muuta toimijaa.  

Viikkojen aihetunniste somessa on #OsaaminenNäkyviin 

Lisätietoa: