Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kaksi ihmistä asentaa aurinkopaneeleja katolla.

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvissä lupa-asioissa sähköisesti ja puhelimitse

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavissa luvissa/liittyvissä lupa-asioissa. Valtakunnallinen neuvonta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Lupiin liittyvät kysymykset voivat koskea esimerkiksi omakotitalojen uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämmitys- tai sähköntuotantojärjestelmiä, maatilojen uusiutuvan energiantuotantoa tai suurten, teollisen mittakaavan uusiutuvaa energiantuotantoa. Uusiutuvan energian tuotanto voi olla sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen tuotantoa. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavista menettelyistä on laadittu viranomaisyhteistyössä menettelykäsikirja. Käsikirjan avulla voi perehtyä tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin sekä valmistella tarvittavat hakemukset. 

Jatkossa uusiutuvan energian tuottamisen lupa-asioita voi hoitaa sähköisesti. Sähköisessä Luvat ja valvonta -palvelussa voi hoitaa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää lupa-asiointia yhdessä paikassa.

Uusiutuvan energian voimalaitosten eli sähköä tuottavien laitosten lupa- ja hyväksymismenettelyiden enimmäiskestolle on jatkossa sitovat määräajat. Määräaika on yhteinen kaikille luville.

Lue lisää:

Neuvoja uusiutuvan energian lupa-asioihin - sähköisesti ja puhelimitse, 30.6.2021 (sttinfo.fi)