Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Luonnonmukaista tuotantoa edistetään Kaakkois-Suomessa  (Kaakkois-Suomi)
​​​​​​​Nainen silittää kahta hereford-rotuista lehmää.

Syksyllä 2020 valmistui Kaakkois-Suomeen alueellinen luomun toimintasuunnitelma, jossa kuvataan visio, tavoitteet ja toimenpiteet siitä, miten luonnonmukaista tuotantoa alueella voitaisiin edistää. Toimintasuunnitelma valmistui Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeen tuloksena ja sitä tehtiin yhdessä alueen luomutoimijoiden kanssa. Tällä hetkellä suunnitelman toteutumista seuraa toimeenpanoryhmä, jossa on monipuolisesti mukana kaakkoissuomalaisia luomutoimijoita koko ruokaketjusta pellolta pöytään. Toimeenpanoryhmä kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Alueemme luomun toimintasuunnitelma linkittyy hyvin EU:n toimintasuunnitelmaan luomun kehittämiseksi sekä kansalliseen luomuohjelmaan. EU:n uusi toimintasuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2021 ja uusi kansallinen luomuohjelma valmistuu kesäkuussa 2021. Näiden lisäksi Kaakkois-Suomen toimintasuunnitelman tavoitteet toteuttavat hyvin myös hallitusohjelman kirjauksia ilmasto- ja ympäristöystävällisestä ruokajärjestelmästä, Kansallista julkisten hankintojen strategiaa sekä EU:n Biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioita. Mainitsemisen arvoista on lisäksi, että EU:n maataloustuotteiden menekin edistämiseen käytettävistä varoista ohjataan 30 % luomutuotteiden kysynnän vahvistamiseen vuonna 2021.

Alueellisen luomusuunnitelman tavoitteet                                                      

Kaakkoissuomalaisia luomutuotteita halutaan eri jakelukanaviin lisää ja kauppojen luomuvalikoiman sekä luomumyynnin halutaan olevan vähintään valtakunnan tasoa. Tavoitteena on, että kaikki julkiset ammattikeittiöt ja 80 % ravintoloista käyttävät luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita viikoittain ja luomutoimijat sekä alueen matkailutoimijat tekevät monipuolista yhteistyötä. Lisäksi luomu halutaan Kaakkois-Suomen strategioihin osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tavoitteena on, että luomuviljellyn pellon osuus pinta-alasta olisi 25 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta mahdollisia.

Siihen, miten luonnonmukainen tuotanto kehittyy tulevaisuudessa vaikuttaa moni asia EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta alkaen. Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen peltopinta-alasta luomuviljeltyä on noin 16 %, mutta esimerkiksi Kouvolan seudulla (Kouvolan YTA) luomuviljelty pinta-ala on jo noin 22 %. Suomessa luomuviljelty peltopinta-ala on tällä hetkellä noin 14 % ja EU:ssa noin 8,5 %. Kaakkois-Suomessa ollaan Suomen keskiarvoa hiukan edellä. Valtaosa alueemme luomutuotannosta jalostetaan Kaakkois-Suomen ulkopuolella. Luomutuotteita viikoittain käyttäviä on Kaakkois-Suomessa hieman valtakunnan keskitasoa vähemmän, mikä luo myynnin kasvulle mahdollisuuksia.

Yhteistyöllä tuloksiin

Tarvitaan yhteistä näkemystä luomun mahdollisuuksista ja yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta suunnitelmat ja tavoitteet toteutuvat käytännössä. Lisäksi luomuosaamista koko ruokaketjussa halutaan entisestään vahvistaa. Luonnonmukainen tuotanto on kirjattu yhdeksi toimenpiteeksi myös Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan.

 

Lisää aiheesta:

 
​​​​​​​Teksti: Marjut Henttonen, asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

​​​​​​​                                           Kuvituskuva Luomu-tunnus.