Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Esittelyssä uusi elinkeinoista vastaava johtaja Mika Sievi-Korte (Pirkanmaa)

Diplomi-insinööri Mika Sievi-Korte aloitti vuoden 2021 alussa Pirkanmaan ELY-keskuksessa elinkeinoista, työvoimasta ja osaamisesta vastaavana johtajana. Mika tuli taloon Business Finlandista, mutta Pirkanmaan ELY-keskus on hänelle jo entuudestaan tuttu työpaikka. Jututimme Mikaa ensimmäisten työviikkojen jälkeen.

Millaisista tehtävistä siirryit meille Pirkanmaan ELY-keskukseen? 

Työskentelin aiemmin Business Finlandissa palvelujohtajana ja johtavana asiantuntijana, ja vastasin mm. entisen Tekesin alueverkostosta, johon kuuluivat ELY-keskuksissa työskentelevät Tekesin asiantuntijat. Ennen kuin asiantuntijat siirtyivät Tekesin työntekijöiksi, vastasin samasta työstä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, jonka Kasvu- ja innovaatiot yksikköön Tekesin asiantuntijat oli koottuna vuodesta 2015 alkaen. Tätä ennen toimin Pirkanmaan ELY-keskuksen Tekes-yksikön asiantuntijana ja ryhmäpäällikkönä.

Alun perin tulin taloon eli silloiseen TE-keskukseen vuonna 2001 Nokian Renkailta, jossa toimin materiaalikehitysinsinöörinä ja laboratorio-insinöörinä. Tekes tuli tutuksi rahoittaessaan vetämiäni t&k- projekteja. Ennen Nokian Renkaita kehittelin pari vuotta biohajoavia muoveja.

Mikä sinut sai hakeutumaan meille E-vastuualueen johtajaksi?

Olen työskennellyt koko ajan Tampereella ja olen seurannut alueen ja maakunnan kehittymistä jo vuosien ajan. ELY-keskus ja sen henkilöstö sekä monet sidosryhmät olivat jo entuudestaan tuttuja. Koen, että E-vastuualueen johtajan paikka on yksi Pirkanmaan elinkeinoelämän näköalapaikoista, jossa on mahdollisuus vaikuttaa myös alueen tulevaisuuteen. Joten kun paikka tuli auki, niin päätin hakea tehtävään.

Mitä työtehtäväsi sisältävät?

Jo tämän lyhyen kokemuksen perusteella minulle on selvinnyt, että työnkuva on varsin laaja. E-vastuualueella on kaksi yksikköä, työllisyys ja osaaminen -yksikkö sekä maaseutuyksikkö, ja johtajana vastaan toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Myös erilaisten sidosryhmien kanssa tehtävä työ on isossa roolissa, mikä näkyy kalenterissani. Jo näiden ensimmäisten viikkojen aikana olen kokoustanut niin valtakunnallisten (mm. TEM, MMM, Ruokavirasto, ELY-keskukset) kuin paikallisten sidosryhmien (mm. Business Tampere, Tampereen kaupunki) kanssa.

Millaisiin asioihin haluat erityisesti kiinnittää tulevaisuudessa huomiota?

Haluan olla mukana Pirkanmaan vahvuuksien kehittämisessä ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä. Edellytykset ovat hyvät, täällä toimii vetovoimainen ja vahva yliopisto, seudun väkiluku kasvaa koko ajan ja täällä on paljon kasvavia vientiyrityksiä, startup-ekosysteemeitä unohtamatta. Yritysten kilpailukykyyn liittyvien toimintaedellytysten parantaminen on tärkeää, liittyy se sitten osaavaan työvoimaan tai teknologisiin ratkaisuihin.

Millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita näet ELY-keskuksella elinkeinojen edistäjänä Pirkanmaalla?

Pirkanmaan ELY-keskuksen vahvuutena on palveluluiden monipuolisuus, osaava henkilöstö ja toimiva vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa. Elinkeinojen edistäminen ei ole yksilöurheilua vaan joukkuelaji, jossa yhteen pelaaminen tuo parhaat tulokset. Päällekkäisten asioiden tekemistä tulee välttää, joten keskusteluyhteyden tulee olla jatkuvaa niin Team Finland -verkoston, kuin muidenkin toimijoiden välillä. Vahvasti kasvavana alueena meidän tulee tehdä myös valintoja, sillä resurssimme eivät riitä kaikkeen. Uskon myös, että investointiavustusten avaaminen yrityksille tuo lisäpotkua alueelle.

Mika Sievi-Korte.

Mika Sievi-Korte
​​​​​​​Johtaja | elinkeinot, työvoima ja osaaminen
​​​​​​​mika.sievi-korte(at)ely-keskus.fi

Kuva: Tinnu Salonen