Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on nimetty uusiutuvan energian lupamenettelyiden valtakunnalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Uusiutuvan energian lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi perustetaan valtakunnallinen yhteyspisteviranomainen. Toiminto perustuu vastikään vahvistettuun lakiin, jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on nimetty lain mukaiseksi yhteyspisteviranomaiseksi. Laki tule voimaan 30.6.2021, jolloin myös yhteyspisteviranomaisen toiminta käynnistyy.
 
Yhteyspisteviranomainen on uusi koko maata palveleva viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia hankekehittäjien lupa- ja menettelyneuvonnasta keskitetysti, laatia hankekehittäjien tueksi menettelykäsikirja sekä seurata lupiin liittyviä määräaikoja ja osallistua määräaikoja koskevaan päätöksentekoon. Tärkeä osa toimintaa on myös sähköinen asiointi. Keskitetty neuvonta ja sähköinen asiointi palvelevat erityisesti hanketoimijoita hankkeiden edistämisessä. Toiminta koskee niin lupaprosesseja kuin muita hallinnollisia prosesseja kuten kaavoitusta.
 
Yhteyspisteviranomaisen toiminta perustuu lakiin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020), jonka tasavallan presidentti vahvisti 17.12.2020. Lain taustalla on Euroopan unionin uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi (RED II) ja lain tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupa- ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä. Laki mahdollistaa hakijalle asioinnin uuden sähköisen yhteyspisteen kautta.
Lisäksi laissa säädetään sitovista määräajoista sähköä tuottavien voimalaitosten lupamenettelyille ja muille hallinnollisille hyväksymismenettelyille.